HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-1
Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını
üslü nicelik olarak yazar.
5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır?
A) 22
B) 37
C) 8
D) 23
1) Aşağıda verilen üslü ifadelerin açılımlarını yazınız?
23 
25 
34 
82 
16 
73 
52 
60 
6 
9 
3
6)
A) 30
2
3.4+8÷2.3= işleminin sonucu kaçtır?
B) 24
C) 48
D) 23
7) 4.(2+3.2)+12÷3= işleminin sonucu kaçtır?
2) Aşağıda verilen ifadeleri üslü ifade olarak yazınız?
A) 36
4.4.4.4=
7.7=
5.5.5=
1.1.1.1.1=
6.6=
0.0.0.0=
3.3.3=
11.11.11=
2.2.2.2=
12.12=
B) 18
8)
A) 3
C) 44
D) 16
3.(60-48÷12) işleminin sonucu
kaçtır?
B) 168
C) 48
D) 16
3) 3.2+5= işleminin sonucu kaçtır?
A) 11
B) 21
C) 8
D) 7
2
2
9) 5 .4  25.2  işleminin sonucu kaçtır?
A) 30
4) 2.5+4.3= işleminin sonucu kaçtır?
A) 21
B) 14
C) 22
D) 43
B) 50
C) 0
D) 80
10) 5.32  2(3  4 2  4)  işleminin sonucu kaçtır?
A) 119
B) 329
C) 47
D) 59
14) 9 2  32  33  3  işleminin sonucu kaçtır?
A) 18
11)
B) 9
C) 0
D) 27
4.(3.2 2  24  23 )  işlemini çözen Yakup
hangi aşamada ilk defa hata yapmıştır?
15)
(12  4  2)  7  15  3.2  işleminin
sonucu kaçtır?
I- 4.(10.4  24  8)
II- 4.(40  24  8)
III- 4.(16  8)
IV- 4.2  8
A) I
B) II
C) III
A) 12
B) 66
C) 48
D) 24
D) IV
16)
(46  2  23).16  2  işleminin sonucu
kaçtır?
12)
I- Önce üslü ifadeler yapılır.
II- Daha sonra parantez içi yapılır.
III- Parantez içinde önce toplam ve çıkarma yapılır.
IV- Son olarak çarpma veya bölme yapılır.
A) 46
B) 23
C) 13
D) 0
17)
(36  32.2  6  2)  8.2  işleminin
İşlem önceliği ile ilgili verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) I-IV
B) I-II
C) I-III
D) III-IV
sonucu kaçtır?
13)
I- 3.12  12  0
II- 12  4  2.5  13
A) 9
3
2
III- 4 .2  256  2  0 IV- 6.2  4  2  22
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) II-III-IV
B) I-III-IV
C) III-IV
D) II-III
B) 21
C) 18
D) 16
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-2
Kazanım: Doğal sayılarla işlem önceliği gerektiren
alıştırmalar çözer ve doğal sayılarla toplama ve çarpma
işleminin özelliklerini açıklar.
5) 4+(6+
A) 3
)=(4+ )+7 işleminde
B) 2
-
kaçtır?
C) 1
D) 0
1) 21  7  (36  6  2)  10  2işleminin sonucu
kaçtır?
A) 6
B) 16
C) 21
D) 24
6) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 10.12  10.(13  2)
B) 16.7  (15  1).7
C) 13.17  13.(10  6)
15.5  3  3 .2 işleminin sonucu kaçtır?
2
2)
A) 11
B) 7
C) 18
D) 19.23  (18.(14  9)
D) 12
7) 6.(8+ )=6.8+6.7 ve 12.4+12.3= .(
göre + + - kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
+
) işlemlerine
D) 5
3) 4  5    4 işleminde  kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
8) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
4)
+2=7, 7+8= +7, 8- =4 işlemlerine göre
+ + işleminin sonucu kaçtır?
A) 13
B) 21
C) 9
D) 17
A) Çarpma işleminde 1 yutan elemandır.
B) Toplama işleminde 0 etkisiz elemandır.
C) Toplama işleminde sayılar yer değiştirirse sonuç
değişir.
D) Çarpma işleminin toplama ve çıkarmaya dağılma
özelliği yoktur.
9)
4.(7+2.5+1)-9÷3= işleminin çözümünü yapan
Yusuf aşağıdaki sırayı takip etmiştir. Yusuf
hangi adımda hata yapmıştır?
I- 4.(7+10+1)-3
III- 72-3
14) Aşağıda verilen dikdörtgenin alanı hangisinde doğru
verilmiştir?
I- 4.18-3
IV- 69
A) 1
C) III
B) II
D) Hata Yapmamıştır.
A) 4.3+4.4
10)
A) 0
43.36.72.13.7.0.8 işleminin sonucu
kaçtır?
B) 1
C) 2
11) 7.( .3)=
.(2. ) işlemine göre
A) 35
B) 20
12)
A) 18
C) 17
C) 17
A) 13.15=(11+2).(18-3)
B) (14+8).17=22.16
C) 6.(9+3)=6.12
D) 8.(7-5)=(6+2).(12-10)
D)4.(3+5)
15) Aşağıdaki dikdörtgende taralı bölgenin alanı
hangisinde doğru verilmiştir?
.
+
kaçtır?
A) 7.(5-3)
C) 7.(5-2)
B) 7.(5+3)
D) (4+3).(5-3)
D) 13
16)
D) 11
I- 5.2+5.4-6
III- 10+20-6
13) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
C) 4.(5-3)
D) 3
33.2÷6+24÷4.0 işleminin
sonucu kaçtır?
B) 16
B) 4.5-4.3
5.(2+4)-3.2 işleminin çözümünde Yakup
aşağıdaki işlemlerden hangisini
kullanmamıştır?
II- 2.5+4.5-6
IV- 20+10-6
A) Çarpma işleminin toplam üzerine dağılma özelliğini.
B) Çarpma işleminin değişme özelliğini.
C) Toplama işleminin değişme özelliğini.
D) Toplama işleminde birleşme özelliği
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-3
Test 3 Kazanım: Doğal sayılarda dört işlem gerektiren
problemleri çözer ve kurar.
5.
1. Ahmet günde 27 soru, Ayşe Ahmet’ten 8 fazla Yusuf’ta
Ayşe’den 12 fazla soru çözmektedir. O halde üçü birden
toplam kaç soru çözmüştür?
A) 109
B) 47
C) 61
D) 49
2.
Yakup amca manavdan
kilogramı 4 TL olan elmadan
3kg, kilogramı 2 TL olan
portakaldan 4kg, kilogramı 3 TL
olan muzdan 2kg alıp manava
30 TL verdiğine göre kaç TL para üstü alır?
A) 7
B) 6
C) 5
B) 900
C) 865
Bir usta günde 9 saat, bir kalfa ise günde 6
saat çalışarak ikisi beraber 180 saat çalışarak
duvar örme işini bitiriyorlarsa bunun kaç
saatini kalfa çalışmıştır?
B) 96
C) 108
B) 160
C) 140
6.
Bir kumbarada 7 tane 50 kuruş, 8 tane
25 kuruş, 12 tane 10 kuruş ve 1 lira
vardır. Kumbarada toplam 9,7 lira
çıktığına göre kaç tane 1 lira vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 180
D) 6
7.
A) 60
Yakup saati 2 TL olan spor salonuna günde
yarım saat gitmektedir. O halde spor
salonuna 1 yılda kaç TL ödeme yapar?
B) 180
C) 365
D) 730
D) 965
4.
A) 48
A) 80
D) 4
3. 2300 TL maaş alan Naim hoca bunun içerisinden 320
TL ev kirası, 200 TL mutfak masrafı, 400 TL taksit ve 515
TL araba taksiti masraf olarak veriyorsa geriye kaç TL’si
kalır?
A) 1000
Bir sitede 8 apartman her apartmanda 5 kat
ve her katta 4 daire var ise bu sitede kaç tane
daire vardır?
D) 72
8. Üç sayının toplamı 98’dir. Bu sayılardan ikincisi
birincisinden 3 fazla üçüncüsü ikincisinden 2 fazladır. O
halde ikinci sayı kaçtır?
A) 33
B) 38
C) 30
D) 77
9.
A) 36
Zeynep 17 yaşında Yakup
Zeynep’ten 7 yaş büyük, Naim ise
Yakup’tan 12 yaş büyüktür.
Üçünün yaşları toplamı kaçtır?
B) 60
C) 63
D) 77
10. Bir bölme işleminde bölen 8 bölüm 13 ve kalan 7 ise
bölünen sayı kaçtır?
A) 104
B) 111
C) 97
13.
x=3, y=4, z=1 ise 3.x+2.y-5.z
kaçtır?
A) 14
B) 6
14.
D) 12
Bir motosiklet satıcısı tanesini 4000
TL ye aldığı motosikletin tanesini
5250 TL ye satıyor. Bu şekilde 12
tane motosiklet sattıysa kaç TL para
kazanmıştır?
D) 110
A) 25000
C) 22
B) 20000
C) 24000
D) 1250
11. Ardışık dört sayının toplamı 90 ise en küçük ve en
büyük sayının toplamı kaçtır?
A) 43
B) 44
12.
A) 32
C) 45
D) 46
Yakup ile Yusuf’un yaşları
toplamı 47’dir. Yakup’un yaşı
Yusuf’un yaşının 2 katından 2
fazla ise Yakup kaç yaşındadır?
B) 15
C) 30
D) 17
15.
A) 10
a=3, b=5, c=2 ise 4.a-2.b+3.c işleminin
sonucu kaçtır?
B) 8
C) 6
D) 4
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-4
Test 4 Kazanım: Doğal sayılarla dört işlem gerektiren
problemleri çözer ve kurar.
4. 15+7=7+
doğrudur?
1.
A)
B)
C)
D)
A) 31
Apartmanımızdaki bayan
sayısı erkek sayısının 2
katından 5 eksiktir.
Apartmanda 13 erkek var ise
kaç bayan vardır?
B) 26
C) 9
işleminde aşağıdakilerden hangisi
=15 çarpma işleminde dağılma özelliği.
=15 Toplama işleminde birleşme özelliği.
=15 Toplama işleminde dağılma özelliği.
=15 Toplama işleminde değişme özelliği
D) 21
5.
2. Fatma kırtasiyeden tanesi 2 TL olan kalemlerden 3
tane tanesi 25 kuruş olan boyalardan 8 tane ve tanesi 50
kuruş olan silgilerden 6 tane aldığına göre kırtasiyeye kaç
TL ödemiştir?
A) 11
B) 10
3.
C) 9
D) 8
Bir alışveriş merkezine giden Yakup tanesi
5 TL olan penseden 2 tane, tanesi 3 TL
olan tornavidadan 7 tane ve 6 tane ampul
alarak eve dönüyor. Mağazaya kaç TL ödediğini bulmak
için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
A) Toplam pense fiyatı.
B) Toplam tornavida fiyatı.
C) 1 tane ampulün fiyatı.
D) Kasadan alınan para üstü.
Yakup elindeki 25 TL ile tanesi 3 TL
olan çikolatalardan 4 tane, tanesi 50
kr olan çubuk krakerlerden 6 tane ve
4 tane dondurma almıştır. Fakat bunun
için 1TL’ye daha ihtiyaç duymaktadır. Buna göre 2
dondurma kaç TL’dir?
A) 3
B) 4
C) 2
6. Aşağıda verilenlere göre hangisi yanlıştır?
A) a toplama işlemine göre etkisiz elemandır.
B) b çarpma işlemine göre yutan elemandır.
C) x+y=19
D) a çarpma işlemine göre etkisiz elemandır.
D) 5
7.
A) 3
7 öğretmen ve 22 öğrenci
sinemaya gidiyor. Her bir
öğretmen bilet için 8 TL para
ödüyor ve toplamda 144 TL para
ödendiyse her bir öğrenci bileti
kaç TL’dir?
B) 4
C) 5
11. Aşağıda verilen prizmada kaç adet küp olduğunu
veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
D) 6
A) 3.(4.6)
C) 3.(4.5)
B) 3.(4+6)
D) (3+4).6
8. 48-42.2+3.22 işleminin sonucu kaçtır?
A) 30
B) 36
C) 28
D) 32
12.
9.
A) 28
Naim tüp kuyruğunda sondan 10. baştan
18. sırada yer almaktadır. O halde
kuyrukta kaç kişi vardır?
B) 27
C) 29
A) 4
3.2+12÷3-2= işleminin sonucu kaçtır?
B) 8
C) 12
D) 14
D) 26
13. 4 tane 3’ün toplamı hangisinde doğru verilmiştir?
10. 3+(8+ )=( +
A) 9
)+4 işleminde
B) 10
C) 13
-
+
kaçtır?
D) 14
A) 3+3+3
C) 4.3
B) 4+4+4+4
D) 3+4+4
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-5
Kazanım: Asal sayıları belirler. Doğal sayıların asal
çarpanlarını belirler.
1.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En küçük asal sayı 1’dir.
B) En büyük asal sayı 97’dir.
C) 1 ve kendisinden başka sayılara bölünemeyen sayılara
asal sayı denir.
D) 9 asal sayıdır.
5. 36 sayısı ile aşağıdakilerden hangileri aralarında
asaldır?
A) 24
6.
A) 2
B) 25
C) 26
D) 27
Aşağıdakilerden hangisi 48 sayısının
asal çarpanlarından birisidir?
B) 4
C) 6
D) 12
2. Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
A) 1
B) 8
C) 15
D) 17
7. Aşağıdakilerden hangisi 150 sayısının asal
çarpanlarından birisi değildir?
A) 10
3. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?
A) 7
B) 19
C) 49
C) 3
D) 2
D) 89
4. Aşağıdakilerden hangisi aralarında asal sayıdır?
A) 9 ve 12
C) 15 ve 30
B) 5
8.
32 sayısı ile aşağıdakilerden hangisi
aralarında asal değildir?
B) 8 ve 27
D) 64 ve 72
A) 15
B) 45
C) 35
D) 18
9. 120 sayısını asal çarpanlara ayrılmış hali
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 15.2.4
B) 2.3.20
C) 23.3.5
15. Aşağıda verilen çarpan ağa çında boş bırakılan
yerlere aşağıdakilerden hangisi gelemez?
D) 2.3.5
10. Asal çarpanlara ayrılmış hali 23.52 olan doğal sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100
B) 200
C) 180
D) 250
A) 30
B) 2
C) 3
D) 4
11. Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisinin asal
çarpanları 3 ve 5’tir?
A) 45
B) 32
C) 20
D) 25
12. Asal çarpanlara ayrılmış hali 2.32.5 olan doğal sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 180
B) 90
C) 30
16. Aşağıda verilen çarpan ağacında A+B-C kaçtır?
A) 37
B) 51
C) 33
D) 40
D) 45
17. Aşağıda verilen çarpan ağacına göre A kaçtır?
13. Aşağıdaki çarpan ağacına göre x+y=?
A) 60
B) 75
C) 90
D) 45
14. 80 doğal sayısının çarpan ağacında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) 2
B) 20
C) 40
D) 15
A) 480
B) 320
C) 120
D) 240
18. 480 doğal sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali
2x.3y.5z ise x+y+z kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-6
Test 6 Kazanım: Bölünebilme kurallarını açıklar.
1. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 2 ile bölünebilir?
A) 121
B) 213
C) 597
D) 128
5. 126, 213, 412, 817, 104 yanda verilen sayılardan kaç
tanesi 2 ile tam bölünebilir?
A) 2
6.
B) 3
C) 4
D) 5
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile tam bölünür?
A) 133
3.
A) 143
B) 127
C) 159
D) 3472
Aşağıdaki sayılardan hangisi 5 ile
tam bölünür?
B) 285
C) 126
D) 124
A) 2 ile bölünebilen her sayı 4’ilede bölünebilir.
B) 2 ve 3 ile bölünebilen her sayı 8 ile tam bölünür.
C) 5 ile bölünebilen her sayı 10 ile tam bölünür.
D) 9 ile bölünebilen her sayı 3 ile tam bölünür.
7. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 9 ile tam bölünür?
A) 2345
8.
B) 134
C) 3861
D) 3981
Aşağıda verilen sayılardan hangisi 6 ile tam
bölünür?
4. Aşağıdaki sayılardan hangisi 10 ile tam bölünür?
A) 420
B) 2395
C) 786
D) 3918
A) 135
B) 282
C) 376
D) 1039
9.
2a6 sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için a
yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
14. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 4 ile tam bölünür?
A) 122
A) 4
B) 5
C) 6
10. 123a sayısı 2 ile tam bölüne biliyorsa a
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
11.
A) 2
B) 2
C) 4
D) 5
53a sayısı 6 ile tam bölünüyorsa a
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) 3
C) 4
B) 5
C) 8
A) 7
D) 5
A) 2
17.
D) 15
A) 9
13. 6c72 doğal sayısı 9 ile tam bölünüyorsa c kaç
olmalıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 218
42a1b doğal sayısı hem 5 hem de 3 ile tam
bölünüyorsa a kaç farklı değer alır?
B) 8
C) 9
D) 10
16. 41a2 doğal sayısı 4 ile tam bölünüyorsa a kaç değer
alabilir?
12. 134a2 doğal sayısı 3 ile tam bölünüyorsa a yerine
gelebilecek rakamlar toplamı kaçtır?
A) 2
C) 510
D) 3
15.
A) 0
B) 216
D) 6
B) 3
C) 4
D) 5
3 ve 5 ile bölünebilen bir doğal sayı
aşağıdakilerden hangisine tam
bölünebilir?
B) 10
C) 15
D) 18
18. 246, 513, 234, 810, 912, 921 yanda verilen doğal
sayılardan kaç tanesi 6 ile tam bölünür?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 3
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-7
Test 7 Kazanım: EBOB, EKOK kavramını açıklar.
5. 12, 24 ve 45 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır?
1.
A) 120
A) 12
36 ve 60 sayılarının en büyük ortak böleni
kaçtır?
B) 8
C) 6
B) 360
C) 480
D) 240
D) 4
6. 36 ve 90 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?
A) 9
B) 12
C) 18
D) 24
2. 48,72 ve 90 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?
A) 12
B) 18
C) 6
D) 9
7.
A) 12
27 sayısı ile aşağıdaki sayılardan hangisinin
en büyük orta böleni 9’dur?
B) 45
C) 64
D) 70
3. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin EBOB’u 1’dir?
A) 18-42
B) 48-50
C) 72-125
D) 36-80
8. Aşağıda verilen A ve B sayılarının en büyük ortak
böleni kaçtır?
4.
18 ve 30 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır?
A) 2
A) 36
B) 60
C) 45
D) 90
B) 3
C) 4
D) 6
9. Aşağıda verilen A ve B sayılarının en küçük ortak katı
kaçtır?
13. 18, 36 ve 60 sayılarının en küçük ortak katı en büyük
ortak böleninin kaç katıdır?
A) 30
A) 60
B) 90
C) 120
B) 45
D) 90
D) 240
14.
Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
A) EKOK(18,24)
C) EKOK(27,54)
10.
C) 60
B) EKOK(12,36)
D) EKOK(15,45)
EBOB’u 1 ve EKOK’u 120 olan iki sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8 ve 15
C) 6 ve 15
B) 8 ve 25
D) 10 ve 24
15. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
A) EBOB(30,36)
C) EBOB(20,24)
B) EBOB(27,36)
D) EBOB(30,45)
11. A ile 15 sayılarının EBOB’u 15 ise A sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 18
B) 60
C) 70
D) 80
16.
I- (16,40,48)EBOB=8
II- (6,9,10)EBOB=90
III- (18,42,50)EBOB=4
IV- (15,20,30)EKOK=60
12. A ile 32 sayılarının EKOK’u 160 ise A sayısı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 36
B) 24
C) 30
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
D) 20
A) III-IV
B) II-III
C) I-II
D) I-III
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-8
Kazanım: EBOB – EKOK ile ilgili problemleri çözer ve
kurar.
1.
24 erkek öğrenci ve 42 kız
öğrenci kampa gidiyorlar kız ve
erkek öğrenciler kendi aralarında
hiç artmayacak şekilde odalarda
kalacaklardır. Kampta kalacakları otelde en az kaç oda
olmalıdır?
A) 6
B) 7
C) 11
4. Bir hastanedeki doktorlardan Naim 4 günde bir, Fatma
ise 5 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ilk defa
Salı günü nöbet tutmuşlarsa bir sonraki nöbeti hangi gün
tutarlar?
A) Perşembe
C) Salı
B) Çarşamba
D) Pazartesi
D) 13
5.
2.
30, 36 ve 48 kg’lık un çuvalları hiç
artmayacak şekilde eşit hacimdeki kutulara
doldurulacaktır. Kutular en az kaç kg’lık
olmalı ve kaç kutuya ihtiyaç vardır?
A) 6 kg – 19 kutu
C) 12 kg – 15 kutu
Bir otobüs firmasına ait üç
otobüsten birincisi 8 günde bir,
ikincisi 12 günde bir, üçüncüsü
15 günde bir seferlerini
tamamlamaktadır. Bu üç otobüs ilk defa yola çıktıktan
kaç gün sonra tekrar birlikte terminale dönerler?
A) 48
B) 60
C) 120
D) 240
B) 6 kg – 20 kutu
D) 12 kg – 19 kutu
6. Bir A doğal sayısı 3,4 ve 5 ile her bölünüşünde 1
kalanını vermektedir. O halde A sayısı kaçtır?
3.
Bir miktar bilyeyi 4’er, 5’er ve 6’şar
gruplara ayıran Yakup’un her seferinde
3 bilyesi artıyor. Yakup’un en az kaç
bilyesi vardır?
A) 60
B) 63
C) 57
D) 70
A) 61
B) 59
C) 58
D) 60
7.
A) 13.15
Evimizde bulunan üç saatten
birincisi 10dk’da bir, ikincisi
12dk’da bir, üçüncüsü ise 36dk’da
bir çalmaktadır. Üç saat ilk defa
12.15’de birlikte çaldılarsa tekrar
saat kaçta birlikte çalarlar?
B) 14.15
C) 15.15
11. 64 ve 72 kg’lik un çuvallarını eşit hacimdeki poşetlere
dolduracak olan Yakup dedenin bir poşeti en fazla kaç kg
olmalıdır?
A) 12
A) 11
25, 30 ve 50 litrelik yağ bidonları hiç
artmayacak şekilde en büyük hacimde şişelere
doldurulacaktır. Kaç şişeye ihtiyaç vardır?
B) 16
C) 20
C) 9
D) 8
D) 16.15
12.
8.
B) 10
A) 184
5’er, 6’şar ve 9’ar sayıldığında her
defasında 4 cevizi artan Naim amcanın
cevizlerinin sayısı 750’den az ise en
fazla kaç cevizi vardır?
D) 94
C) 724
D) 716
D) 21
13. 155 sayısına en az kaç eklenirse 4,5 ve 8 ile tam
bölünür?
9. Zeynep’in aklında tuttuğu sayı 3, 5 ve 6 ile
bölündüğünde her defasında 2 kalanını veriyor.
Zeynep’in tuttuğu sayı 150’den büyük ise en az kaçtır?
A) 32
B) 182
C) 152
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
D) 122
14.
10. 9’a bölündüğünde 5, 10 ile bölündüğünde 6, 8 ile
bölündüğünde 4 kalanını veren en küçük sayı kaçtır?
A) 356
B) 364
C) 300
D) 480
Bizim evdeki saat 15 saatte bir
komşumuzdaki saat ise 18 saatte bir
çalmaktadır. İki saat Pazar günü saat
16.00’da kurulduktan sonra tekrar ilk kez
hangi gün ve saatte birlikte çalar?
A) Perşembe 10.00
C) Salı 16.00
B) Pazar 22.00
D) Çarşamba 22.00
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-9
Kazanım: Açılar kavramını açıklar. Komşu, tümler,
bütünler ve ters açıların özelliklerini belirler.
4. Aşağıda verilen şekle göre hangisi yanlıştır?
1. Aşağıda verilen noktalardan hangileri açının iç
bölgesindedir?


A) AEB ve CED ters açılardır.

A) P ve N
C) A ve L
B) L ve K
D) P ve K

B) AEC ve BED ters açılardır.


C) AEB ve AEC tümler açılardır.


D) BED ve DEC bütünler açılardır.
2. Aşağıda verilen açının yazılışı hangisinde yanlış
verilmiştir?

A) MLK

B) KLM

C) L

D) KML
5. Aşağıda verilen şekle göre hangi iki açı tümlerdir?


A) ABC ve FDE


C) CBE ve ABC


B) CBE ve FDB


D) FDB ve FDE
6. Aşağıda verilen şekle göre hangi açılar ters açılardır?
3. Aşağıda verilen şekle göre hangisi doğrudur?

A) C noktası açının dış bölgesindedir.
B) A noktası açının iç bölgesindedir.
C) F noktası açının iç bölgesindedir.
D) E noktası açının köşesindedir.


A) KPL ve LPM


C) NPM ve KPN

B) KPN ve KPL


D) LPM ve KPN
7. Birbirini 90o’ye tamamlayan iki açıya ne denir?
A) Bütünler açı
C) Tümler açılar
B) Komşu açı
D) Ters açılar
A) 33
8. 62o’nin bütünler açısı kaç derecedir?
A) 118
B) 28
12. Komşu tümler iki açıdan birisinin ölçüsü diğerinden
24o fazla ise küçük açı kaç derecedir?
C) 60
D) 120


A) 62
B) 100
C) 120
D) 78
B) 106
C) 74
D) 29
14. Komşu tümler iki açıdan birisi diğerinin 2 katından 6o
eksik ise büyük açı kaç derecedir?
derecedir?
A) 80
C) 57
13. Komşu tümler iki açıdan birisinin ölçüsü diğerinden
32o fazla ise büyük açı kaç derecedir?
A) 61
9. Aşağıdaki şekle göre s( ABF )  s( EBD ) kaç
B) 66
D) 60
B) 118
C) 32
D) 58
15. Komşu bütünler iki açıdan birisinin ölçüsü diğerinin 3
katından 20o fazla ise büyük açı kaç derecedir?
A) 40
B)60
C) 140
D) 30
10. Ölçüsü 70o olan açının tümleri ile bütünlerinin
toplamı kaç derecedir?

A) 80
B) 150
C) 130
D) 160
16. Aşağıda verilen şekle göre s( FHK )  ?

11. Aşağıda verilen şekle göre s BDC  =?
A) 49
A) 47
B) 63
C) 119
D) 29
B) 86
C) 37
D) 62
17. Ölçüsü 68o olan açının tümlerinin bütünleri kaç
derecedir?
A) 22
B) 158
C) 112
D) 144
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-10
Kazanım: Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve
oranı farklı biçimlerde gösterir.
4. Aşağıda verilen iki dikdörtgenin çevreleri oranı kaçtır?
1. Yakup’un cebinde 8 ceviz ve 15 tane fındık vardır.
Cevizlerin fındığa oranı hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)
15
8
B)
8
15
C)
8
23
D)
15
23
2. Aşağıda verilen oranlardan hangileri birimsizdir?
A)
15cm
13cm
B)
12kg
9cm
C)
18dm
13l
D)
190km
5dk
A)
8
15
B)
5
14
C)
4
11
D)
4
7
5. Zeynep’in 7 mavi tişörtü 21 sarı tişörtü vardır.
Zeynep’in mavi tişörtlerinin, sarı tişörtlerine oranı nedir?
A)
1
3
6.
B)
2
3
C)
4
5
D)
2
5
Bir okuldaki erkek öğrencilerin kız
öğrencilere oranı
2
ise erkek
7
öğrencilerin okuldaki öğrencilerin sayısına oranı nedir?
A)
3.
A) 20km/sa
C) 40km/sa
5 saatte 200km giden bir aracın aldığı
yolun geçen süreye oranı aşağıdakilerden
hangisinden doğru olarak verilmiştir?
B) 60km/sa
D) 50km/sa
5
9
B)
5
7
C)
7
9
D)
2
9
7. Bahçedeki elma ağaçlarını elma ve armut ağaç sayısına
oranı
2
’tür. O halde armut ağaçlarının toplam ağaç
3
sayısına oranı nedir?
A)
3
2
B)
1
3
C)
1
5
D)
2
5
8. Bir sınıftaki 32 öğrencinin 12’si kızdır. Erkek
öğrencilerin sınıf mevcuduna oranı nedir?
A)
5
8
B)
3
8
C)
3
5
12. Fatma 240 sayfalık romanın 160 sayfasını okuyor.
Kalan sayfa sayısının toplam sayfa sayısına oranı nedir?
D)
5
3
9.
6 kişilik portakal suyu hazırlamak için 12
portakal kullanılıyorsa 12 kişi için kaç
portakal gerekir?
A) 9
B) 12
C) 18
D) 24
10. Yakup Türkçe testinde 45 soruyu 30 dakikada
çözüyorsa cevaplanan soru sayısının süreye oranı nedir?
2
soru/dk
3
2
C) soru/dk
5
3
soru/dk
2
3
D) soru/dk
4
A)
4
ise erkek
9
oranı nedir?
B)
5
9
C)
5
4
B)
2
3
D)
4
5
C)
1
2
D)
1
4
Yakup’un 12 Matematik, 8 Türkçe ve 6
Fen kitabı vardır. Matematik kitaplarının
diğer kitaplara oranı nedir?
1
2
B)
14.
6
13
C)
7
6
D)
6
7
Bir musluktan 5 dakikada akan su
miktarı 20 litredir. Dakikada akan su
miktarının dakikaya oranı nedir?
1
dk/l
4
B) 4 l/dk
C) 21 l/dk
kursiyerlerin bayan kursiyerlere
6
5
A)
A)
Bir kurstaki bayan kursiyerlerin
kurs mevcuduna oranı
1
3
13.
B)
11.
A)
A)
D)
1
l/dk
2
15. 1’den 20’ye kadar olan doğal sayılardan 5 ile
bölünebilenlerin 3 ile bölünebilenlere oranı nedir?
A)
2
3
B)
3
2
C)
3
4
D)
4
3
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-11
Kazanım: Kesirleri karşılaştırır sıralar ve sayı
doğrusunda gösterir.
2 2 2 2
1. , , , kesirlerinin sıralanışı hangisinde doğru
3 5 4 7
verilmiştir?
2 2 2 2
> > >
3 4 5 7
2 2 2 2
C) > > >
3 5 7 4
A)
2 2 2 2
> > >
7 5 4 3
2 2 2 2
D) > > >
5 3 7 4
B)
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
11 4
>
4 11
9 11
C) >
5 5
A)
3. a 
5 5
>
6 8
3 3
D) >
8 9
B)
2
5
1
, b  , c  ifadelerinin sıralanışı
3
3
3
8 10 3 12
, , ,
kesirlerinin sıralanışı hangisinde
13 13 13 13
doğru verilmiştir?
12 10 8 3
> > >
13 13 13 13
12 8 10 3
C)
> > >
13 13 13 13
A)
6.
1 1 1
> > ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a b c
A) b > c > a
C) c > a > b
7.
3 8 10 12
> > >
13 13 13 13
10 12 3 8
D)
> > >
13 13 13 13
B)
B) c > b > a
D) b > a > c
3 a 10
< < ise a yerine aşağıdakilerden hangisi
9 9 9
gelemez?
A) 6
8.
B) 9
C) 7
D) 13
15 15 15
< <
ise a yerine aşağıdakilerden hangisi
7 a 3
gelemez?
hangisinde doğru verilmiştir?
A) b > c > a
C) c > a > b
5.
B) c > b > a
D) b > a > c
A) 10
B) 4
C) 5
D) 6
9. Sayı doğrusuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4 3 6
< <
7 7 7
13 13 13
C)
< <
2 3 4
A)
5 6 8
< <
7 7 7
15 12 18
D)
< <
8 8 8
B)
3
’tir.
5
12
B) y noktasına karşılık gelen kesir
’tir.
5
3
C) z noktasına karşılık gelen kesir 3 ’tir.
5
4
D) T noktasına karşılık gelen kesir 1 ’tir.
5
A) x noktasına karşılık gelen kesir
10. 1
3
kesrinin sayı doğrusunda gösterilişi hangisinde
4
14. Aşağıda verilen sayı doğrusunda A noktasına karşılık
gelen kesir hangi seçenekte doğru verilmiştir?
doğru verilmiştir?
A)
B)
A)
6
7
B)
5
6
C)
7
8
D)
4
7
C)
D)
15.
2 3 1 7
, , ,
kesirlerinin sıralanışı aşağıdakilerden
3 4 2 12
hangisinde doğru verilmiştir?
3 1 7 2
> > >
4 2 12 3
2 1 7 3
C) > > >
3 2 12 4
3 2 7 1
> > >
4 3 12 2
7 1 2 3
D)
> > >
12 2 3 4
A)
11. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2 3 5
< <
3 5 6
5 2 3
C) < <
6 3 5
A)
3 2 5
< <
5 3 6
5 3 2
D) < <
6 3 5
B)
B)
16.
Aynı büyüklükte üç pastadan
birincisinden Zeynep
dilim, Fatma ise
3
5
7
dilim, Yakup dilim, Naim
5
6
10
8
dilim almıştır. O halde hangisi en
15
fazla almıştır?
12. 0 < x < y < z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi
A) Naim
B) Fatma
C) Zeynep
D) Yakup
doğrudur?
A)
C)
1 1 1
< <
z x z
B)
1 1 1
< <
x y z
D)
1 1 1
< <
y x z
1 1 1
< <
z y x
2
1
7
13. a  , b  , c 
ise aşağıdakilerden hangisi
3
4
12
doğrudur?
A) b > c > a
C) a > c > b
17. Aşağıdaki sayı doğrusunda Ali
olduğuna göre Gül Ayşe hangi noktadadır?
A) 1
3
6
18. a 
B) c > b > a
D) b > a > c
4
noktasında
6
B) 1
2
6
C) 1
1
6
5
3
2
, b  , c  ifadelerinin sıralanışı
8
4
3
hangisinde doğru verilmiştir?
A) a > c > b
C) b > a > c
B) b > c > a
D) c > b > a
D)
3
6
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-12
Kazanım: Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini yapar.
1.
A)
2.
A)
1 2
 işleminin sonucu kaçtır?
5 5
3
10
6
10
A) 4
A)
2
5
4
5
C)
D)
B)
9
10
C)
11
10
B) 3
5
7
C) 3
4
7
D)
B)
5
4
C)
3
5
8
18
6.
8 5

işleminin sonucu kaçtır?
11 11
D)
D)
B)
B)
10
11
4
15
2
11
8
30
C)
C)
3
11
7.
19 7
 işleminin sonucu kaçtır?
6 6
A)
26
12
8.
3 1

işleminin sonucu kaçtır?
5 15
A)
8
15
30
7
13 1
 işleminin sonucu kaçtır?
12 6
14
18
A)
A) 0
3 2 5
 1  işleminin sonucu kaçtır?
7 7 7
3
7
5 2 1
  işleminin sonucu kaçtır?
18 3 9
3
5
2 4 5
  işleminin sonucu kaçtır?
10 10 10
3. 2
4.
B)
5.
B)
B)
26
6
10
15
C)
C)
13
3
2
3
D)
19
18
D)
13
11
D) 2
D)
7
15
14
12
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
9.
4 1 1
    işleminin sonucu kaçtır?
5  2 3
14. b + c - a işleminin sonucu kaçtır?
A)
A)
5
11
29
30
C)
4
5
D)
7
30


3
4
B)
1
5
C)
1
4
D)
2
3
2
3
C)
7
20
27
15
a
B)
16
27
C)
14
12
D)
3
20
A)
D)
9
4
2
5
5
, b
, c  olduğuna göre 13. ve 14. soruları
9
18
6
A)
13. a + b + c işleminin sonucu kaçtır?
B)
2
3
C)
4
3
13
6
D)
5
3
2
5
18. 7 
A)
1
3
7
9
D)
5
9
1   1  1
  1    1   işleminin sonucu
10   5   2 
2
7
17. 3 
ifadelerine göre çözünüz?
A)
C)
B)
1 
3 
3
4
C)
11
5
D)
2
5
2
7
D)
1
5
4
5
D)
16
5
25
4
D)
31
4
1
6
16. 1    1   işleminin sonucu kaçtır?
1 2 5 1
     işleminin sonucu kaçtır?
2 3 4 6
12.
A)
B)
A)


3 2 1 1 
      işleminin sonucu kaçtır?
 4 5   4 10 
1
2
8
9
kaçtır?
11. 
A)
B)
15. 1 
4 7 9
   2 işleminin sonucu kaçtır?
5 10 12
10.
A)
B)
15
18
10
4
B)
9
9
C)
1
işleminin sonucu kaçtır?
5
B)
14
5
C)
3
işleminin sonucu kaçtır?
4
B)
5
2
C)
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-13
Kazanım: Kesirlerle toplam ve çıkarma işlemi ile ilgili
problem çözer ve kurar.
2
1
1. Yakup amca bahçesinin ’üne domates, ’sına
3
6
patates ekmiştir. Kalan bahçeye ise meyve ekmiştir.
Sebze ektiği kısım ne kadardır?
5. Arabayla seyahate çıkan Naim Bey yolun önce
daha sonra
3
9
2.
B)
5
6
C)
3
6
D)
Zeynep elindeki kitabın 1. gün
4
6
2
’ini, 2.
15
1
3
’ini, 3. gün ise
’unu
5
10
gün
7
A)
30
19
B)
15
3.
6
C)
30
Okulumuzdaki bahçenin
çiçek bahçesi,
19
D)
30
1
’sına
6
kadarı kullanılmıştır?
B)
2
3
4. Kitaptaki soruların önce
C)
23
24
D)
2
5
1
2
’unu, daha sonra ’ünü
9
3
çözen Yusuf’un çözmesi gereken ne kadar soru kalmıştır?
A)
2
3
B)
9
12
C)
2
9
D)
5
7
B)
17
30
6. Alper usta 1. gün
C)
8
11
D)
3
11
2
5
saat, ikinci gün saat, üçüncü
5
9
4
saat çalışarak işini bitirmiştir. İşi toplam kaç
15
saat sürmüştür?
A)
2
3
7.
B)
2
9
C)
Okul duvarının
5
’ine çim saha ve
8
5
’üne voleybol sahası yapıldığına göre bahçenin ne
24
A) Tamamı
13
30
gün ise
okumuştur. Zeynep ilk üç günde kitabın
ne kadarını okumuştur?
1
’sını gitmiştir gitmesi gereken ne kadar yol
6
kalmıştır?
A)
A)
2
’ini
5
’una ağaç ve
35
9
D)
11
9
1
2
’ine Atatürk resmi,
8
9
1
’sına çiçek resmi yapan
6
ressam Okan kalan yere Türk Bayrağı
çizecektir. Türk Bayrağı yapabileceği ne kadar ala
kalmıştır?
A)
37
72
B)
35
72
C)
25
72
D)
47
72
8. Yakup hoca eşine olan sevgisini göstermek için büyük
bir kalp yapmaktadır. Kalbin önce
1
’sini, daha sonra
7
3
’ünü tamamlıyor geriye tamamlaması gereken ne
14
kadar yer kalır?
A)
2
7
B)
5
14
C)
9
14
D)
1
3
5
6
12. 2  3  4
2
işleminin sonucu kaçtır?
9
11
18
5
D) 3
18
11
18
11
C) 2
18
A) 1
B)
3
7
13.
9. Naim Bey eşine yazdığı şiirin 1. gün
Bir bahçe duvarının önce
2
’unu, ikinci gün
10
daha sonra
11
’ünü
24
7
’sını ören Mehmet
16
1
2
’ini, 3. gün ’ini tamamlamıştır. Şiirin bitmesi için
8
5
ustanın örmesi gereken ne kadar duvar kalmıştır?
geriye ne kadar kalmıştır?
A)
A)
11
40
B)
29
40
10.
C)
15
40
D)
sonra
1
’sini
12
2
’unu bitiriyor. Firma işin
9
ne kadarını bitirmiştir?
25
A)
36
11
B)
36
11. Bir musluk havuzun önce
19
C)
72
41
D)
72
1
5
’ini daha sonra ’sını
18
6
dolduruyor geriye dolması gereken ne kadar yer
kalmıştır?
A)
3
8
B)
2
9
C)
3
7
D)
B)
5
48
C)
7
16
D)
19
49
13
40
Bir inşaat firması yapmaya
başladığı sitenin önce
33
48
1
9
2
’i ile
15
7
mutfak alışverişi yapmış,
’u ile
30
3
faturalarını ödemiş ve
’u ile de kıyafet almıştır.
10
14.
Zeynep Hanım maaşının
Geriye ne kadar parası kalmıştır?
A)
5
6
B)
2
3
C)
1
3
D)
1
6
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-14
Kazanım: Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini yapar.
1
3
6.
1 4 5
. . işleminin sonucu kaçtır?
4 5 6
A)
1
6
7.
6 2
 işleminin sonucu kaçtır?
5 15
A)
3
5
8.
7 3
 işleminin sonucu kaçtır?
8 4
A)
21
32
1. 8. işleminin sonucu kaçtır?
A)
9
3
B)
8
5
C)
8
3
D)
25
3
3
4
2. 16. işleminin sonucu kaçtır?
A)16
B) 12
C) 18
D) 24
3
5
3. 12  işleminin sonucu kaçtır?
A) 16
4. 15 
A)
45
2
B)
63
5
C)
36
5
D) 20
2
işleminin sonucu kaçtır?
3
B) 10
C)


A)
47
3
B)
3
4
C)
B)
1
3
C)
5
3
C) 9
7
6
1
4
2
3
C)
2
3
D)
4
5
D) 6
D)
4
5
1
5
D) 15
1
5
1 5
. işleminin sonucu kaçtır?
5 6
31
30
B)
10
15
9. 1  .1  .1   işleminin sonucu kaçtır?
A)
5.
B)
2
3
D)
1
6
10. 3 
A)
3
4
B)
4
5
C)
3
5
D)
2
5
D)
3
16
3 2 4 
    işleminin sonucu kaçtır?
5  3 10 
B)
1
4
C)
7
4


1 1 5 1
  :    işleminin sonucu kaçtır?
4 2 4 2
1
5
1
6
1
7


16. 1  .1  .1  ........1 
11. 
1
 işleminin
16 
sonucu kaçtır?
16
A)
9


9
B)
16
12.  3 
A)
3
D)
4
C) 1
A)
B)
5
4
C)
3
4
D)
1
4
D)
2
3
D)
3
2
1 2 1
.   işleminin sonucu kaçtır?
45 6
30
34
B)
91
120
C)
6
17
D)
3
13
17.
A)
13. 3 :
7
4
3 14
.  2 işleminin sonucu kaçtır?
7 6
1
2
B)
3
2
C) 1
2 4 8
 : işlemini aşağıdaki adımları takip ederek
5 5 15
çözen Yakup ilk hangi adımda hata yapmıştır?
5
2
4 15
5 8
I- 3.  .
A) I
II-
15 3

2 2
B) II
III-
18
4
C) III
IV-
9
2
18. 4 
D) IV
A)
14.
A)
15.
A)
2 1 1
:    işleminin sonucu kaçtır?
5  2 3
8
5
B)
5
8
C)
2
3
3 1 2 1 5
 .  :  işleminin sonucu kaçtır?
2 3 5 2 4
3
2
B)
1
4
C)
3
15
D)
2
5
D)
15
4
19.Aşağıda verilen tabloya göre (1-A).(1÷C).(1+B)
işleminin sonucu kaçtır?
1 7 1 3 
 :    işleminin sonucu kaçtır?
3 2  4 16 
3
25
B)
25
3
C)
4
15
A)
3
2
B)
1
2
C)
1
4
D)
3
4
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-15
Kazanım: Kesirlerle çarpma ve bölme işlemini
problemlere uygular.
4.
3
1. Yakup’un cebinde 72 TL para vardır. Parasının ’i kaç
8
480 tane cevizin
1
2
’sinin ’ü kaç ceviz
2
3
eder?
A) 240
B) 320
C) 160
D) 120
TL’dir?
A) 48
B) 192
C) 48
D) 27
5. 640 tane öğrencinin
öğrencilerin
2.
2
’ine domates eken
5
5
Naim dede kalan bahçenin
’sine
12
1600m2 bahçenin
1
’ü 23 Nisan’da geriye kalan
4
1
2
’ünün ’ide 19 Mayıs’ta görevlidir. O
3
5
halde görev almayan kaç öğrenci kalmıştır?
A) 64
B) 416
C) 160
D) 480
biber ekmiştir. Geriye kaç m2 boş alan kalmıştır?
A) 640
B) 560
C) 960
D) 400
1
1
’inin
5
6
1
’sını okuyan Yusuf daha sonra kalan sayfaların ’ünün
4
2
’ünü okuyan Yusuf’un geriye kaç sayfası kalmıştır?
3
6.
3. Fatma ablanın 2400 TL maaşı vardır. Maaşının
ile taksitlerinin ödemiştir. Kalan maaşının
3
’u
10
A) 12
360 sayfa kitabın önce
B) 348
C) 58
D) 290
4
’inide
5
bankaya yatırdıysa geriye ne kadar para kalmıştır?
A) 336
B) 720
C) 1680
D) 1344
7. Bir sayının
A) 27
2
’ü 18 ise bu sayı kaçtır?
3
B) 12
C) 36
D) 48
8. Kasadaki portakalların
1
1
’inin ’i 4 ise tamamı kaç
5
8
tanedir?
A) 120
B) 40
C) 160
D) 10
12.
1
2
B)
1
6
C)
1
3
D)
1
4
Bir otobüs şoförü gideceği
yolun önce
2
’sini gitmiştir.
7
Geriye 70km yol kaldıysa
yolun tamamı kaç km’dir?
A) 50
B) 98
C) 60
13. 1000 km yolun önce
D) 72
1
10. Balon satan Alper abi 144 balonun önce
’sini
12
2
daha sonra kalan balonların ’ünü sattığına göre geriye
3
kaç balonu kalmıştır?
A) 12
B) 132
C) 44
D) 88
14.
1
2
’sinin ’üne salatalık ekmiştir.
2
3
B)
3
4
C)
1
3
D)
2
3
C) 700
D) 800
13
’ini toplayan
15
1
Yakup amca geriye kalan ağaçların ’sinin
2
1500 tane elma ağacının
kalmıştır?
15.
Geriye kalan tarla tamamının kaçta kaçıdır?
2
6
B) 200
1
’ini toplamıştır. O halde toplanmayan kaç ağaç
5
A) 1300
11. Bir çiftçi tarlasının
1
’ini daha sonra kalan yolun
5
7
’ini giden Hakan’ın kaç km yolu kalmıştır?
8
A) 100
A)
1
’ünü Yakup
3
kalanın yarısını Naim 30 tanesini de
Zeynep almıştır. Geriye kalan
portakalların tamamına oranı nedir?
A)
9.
180 tane portakalın
B) 200
C) 180
D) 20
Bir çoban 810 tane koyunun önce
2
1
’unu daha sonra kalanların ’sinin
9
7
1
’ünü satmıştır. Geriye satılmayan kaç koyun kalmıştır?
3
A) 630
B) 180
C) 30
D) 600
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-16
Kazanım: Ondalık sayıları çözümler, belirtilen basamağa
yuvarlar.
4. 403,508 ondalık sayısının çözümlenmesi hangisinde
doğru verilmiştir?
1. 123,3 ondalık sayısının okunuşu hangisinde doğru
verilmiştir?
A) 4x100+3x10+5x
A) Yüz yirmi üç tam binde üç
B) Yüz yirmi üç tam yüzde üç
C) Yüz yirmi üç tam onda üç
D) Yüz yirmi üç tam birde üç
1
1
+8x
10
1000
1
1
B) 4x100+3x1+5x +8x
10
1000
1
1
C) 4x1+3x10+5x
+8x
100
1000
1
1
D) 4x100+3x1+5x
+8x
100
1000
5. 6x10+3x
2.
Aşağıda okunuşu verilen ondalık sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 48,15
C) 48,1005
verilen ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60,327
C) 600,327
Kırk sekiz tam binde yüz beş
A) 48,105
1
1
1
+2x
+7x
yanda çözümlenişi
10
100
1000
B) 6,327
D) 60,3027
D)105,48
6. 7x1000+6x100+8x1+2x
1
1
+3x
yanda
100
1000
çözümlenişi verilen ondalık sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
3. 213,47 ondalık kesrinin çözümlenişi hangisinde doğru
verilmiştir?
1
1
+7.
100
10
1
1
B) 2x1+1x10+3x100+4x +7x
10
100
1
1
C) 2x100+1x10+3x10+4x +7x
10
100
1
1
D) 2x100+1x10+3x1+4x +7x
10
100
A) 7608,23
C) 7608,023
B) 768,23
D) 768,023
A) 2x100+1x10+3x1+4x
7.
9x10+7x1+
5
7
+
çözümlemesi verilen
10 100
ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A) 907,057
C) 907,57
B) 97,057
D) 97,57
8. 60+4+
2
3
+
işlemi için aşağıdakilerden hangisi
100 1000
14.
Aşağıdakilerden hangisi devirli ondalık
kesirdir?
doğrudur?
A) 2,347
A) Onlar basamağındaki rakam 4’tür.
B) Yüzde birler basamağındaki rakam 2’dir.
C) Binde birler basamağındaki rakam 6’dır.
D) Birler basamağındaki rakam 3’tür.
15.
9. 37,43 sayısının ondabirler basamağına yuvarlanmış
hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) 37,4
B) 37,5
C) 38,4
A) 3,7
C) 3,72
A) 0,7
12.
A) 247,11
B) 23,1
C) 23,18
D) 23,2
247,109 sayısının yüzde birler basamağına
yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
B) 247,10
C) 247,2
A)
D) 3,71
11. 23,183 sayısının onda birler basamağına yuvarlanmış
hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23,19
C) 3,7
C) 7
D) 0,1
D) 3,5
4
5
B)
2
5
C)
5
10
D)
5
2
8
sayısı aşağıdakilerden hangisine
5
eşittir?
A) 0,16
18.
D) 247,1
13. 3,561 ondalık sayısının onda birler basamağına
yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
B) 3,6
B) 0,07
2,5 sayısı aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
17.
A)
A) 3,66
D) 6,38
D) 38,04
3,718 sayısının birler basamağına
yuvarlanmış hali aşağıdakilerden
hangisidir?
B) 3,719
C) 3,4 5
7
sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
10
16.
10.
B) 2,47
B) 1,6
C) 16
D) 1,06
2,04 sayısı aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
204
100
B)
24
5
C)
204
5
D)
102
5
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-17
Kazanım: Ondalık kesirlerle çarpma ve bölme
işlemlerini yapar.
6. 0,45÷0,9 işleminin sonucu kaçtır?
A) 5
B) 0,5
C) 50
D) 0,9
1. 5x1,7 ifadesinin eşiti kaçtır?
A) 8,5
B) 85
C) 0,85
D) 8,05
7.
2.
A) 28,54
23x1,24 ifadesinin eşiti kaçtır?
B) 285,2
C) 28,52
A) 2500
100÷0,04 işleminin sonucu kaçtır?
B) 250
C) 100
D) 25
D) 2,852
8. 4.8:0,03 işleminin sonucu kaçtır?
A) 1,6
B) 16
C) 160
D) 1600
3. 312x0,47 ifadesinin eşiti kaçtır?
A) 14,664
c) 1466,4
4.
A) 0,07
B) 146,64
D) 146,064
9.
28÷0,4 işleminin sonucu kaçtır?
B) 0,7
C) 7
24,13x12,2 işleminin sonucu kaçtır?
A) 294,386
C) 2943,86
B) 294,38
D) 121,14
D) 70
10. 0,347x10 işleminin sonucu kaçtır?
A) 34,7
5. 0,24x1,2 işleminin sonucu kaçtır?
A) 28,8
B) 2,88
C) 0,288
D) 288
B) 3,47
C) 3470
D) 347
11. 134÷100 işleminin sonucu kaçtır?
A) 13400
B) 0,134
C) 13,4
16.
D) 1,34
A) 0,1
12.
A) 1420,8
Hangi sayının 0,02 katı 0,002 eder?
B) 0,01
C) 0,00001
D) 0,001
14,208x100 işleminin sonucu kaçtır?
B) 142,08
C) 14208
D) 1,42
17. 1,2 ondalık sayısının kaç katı 0,3 eder?
A) 25
B) 0,025
C) 2,5
D) 0,25
13. 128,43÷10 işleminin sonucu kaçtır?
A) 128,4
C) 12,843
C) 12843
D) 1284,3
18.
A) 2,06
14.
B) 1,06
C) 1,05
D) 1,006
14962÷1000 işleminin sonucu kaçtır?
A) 149,6
C) 14,962
B) 1496,2
D) 149,62
19. 5,048 sayısı 0,2 sayısının kaç katıdır?
A) 25,26
15. 0,127x1000 işleminin sonucu kaçtır?
A) 12,7
Çarpımları 2,862 olan iki sayıdan
birisi 2,7 ise diğer kaçtır?
B) 127
C) 1270
D) 1,27
B) 24,24
C) 25,24
D) 252,4
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-18
Kazanım: Ondalık ifadelerle karışık işlemler ve dört
işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
1.
A) 2,2
2,75 km olan pistin etrafında 8 tur atan
Yakup arabasıyla kaç km yol almıştır?
B) 22
C) 220
3.
A) 141,7
B) 38
C) 0,38
C) 141,75
B) 62,5
C) 50
D) 61,5
6.
Bir sıçrayışının uzunluğu 1,75m olan
çekirge 42,7m mesafeyi kaç sıçrayışta
alır?
A) 22,4
B) 23,4
C) 24,4
D) 25,4
D) 24
Naim dede torunu için tanesi 1,2TL olan
sütlerden 4 tane kg’si 2,5TL olan muzdan
3,75kg almıştır. Naim dede bu iki ürün için
ne kadar para ödemiştir?
B) 141475
A) 60
D) 21
2. Zeynep hoca sınıfı için 12,25TL’ye kalem, 14,45YL’ye
defter ve 29,50TL’ye kitap almış kırtasiyeye 60TL
vermiştir. Para üstü olarak geriye kaç TL alır?
A) 3,8
5. 4kg bademden 0,80kg badem içi elde edilmektedir.
12,5kg badem içi elde etmek için kaç kg badem
gereklidir?
7. Kısa kenarı 11,4m uzun kenarı 23,5m olan dikdörtgen
şeklindeki bahçenin etrafına tel örgü çekilecektir. Kaç m
tel lazımdır?
A) 69,8
B) 68,8
C) 67,7
D) 34,9
D)14,175
8. Bir kenar uzunluğu 14,4 metre olan kare şeklindeki
arsanın tamamına ev yapılacaktır. Evin yerleşim alanı kaç
m2 olur?
4. Fatma kilogramı 4,75TL olan fıstıktan 1,5kg ve
kilogramı 24,50TL olan bademden 0,25kg alıyor.
Kuruyemişçiye 15TL veren Fatma hanım kaç TL geri alır?
A) 4,75
B) 3,75
C) 1,75
D) 2,75
A) 57,6
B) 206,36
C) 196,16
D)207,36
9. 12,75 litre zeytin yağı 6 şişeye eşit miktarda
paylaştırılırsa her birine kaç litre zeytin yağı düşer?
A) 3,125
B) 1,125
C) 21,25
13.
D) 2,125
A) 29,925
Etrafına 2 sıra tel çekilen dikdörtgen
bahçede toplam 180,5m tel
kullanılmıştır. Bahçenin kısa kenarı
15,2m ise uzun kenarı kaç metredir?
B) 30,125
C) 28,925
D)29,915
10. Postaneden çıkıp sırasıyla okul, kütüphane ve
hastaneye uğrayıp tekrar postaneye dönen postacı bu işi
günde 3 defa yapıyorsa bir günde toplam kaç km yol
gider?
14.
A) 21
B) 20,025
C) 20,25
Bir sporcu ortalama 12,3km hızla 6
saatte koştuğu yolu dönüşte 8
saatte koşuyorsa dönüşte hızı kaç
km/sa olur?
D) 19,25
Bebek Yusuf Kağan günün 13,45 saatini
uyuyarak 2,75 saatini ağlayarak, 4,85
saatini de oyun oynayarak geçiriyor. Geri
kalan zamanda karnını doyuruyorsa
beslenmeye kaç saat ayrılmaktadır?
A) 9,125
B) 9,225
C) 10,225
D)10,125
15.
Tanesi 0,45TL’den 15 yumurta kaç TL
yapar?
A) 8,75
B) 7,75
11.
A) 2,95
12.
A) 2,4
B) 3,95
C) 4,95
D) 5,95
Alper marketten kilogramı 1,8TL olan
peynirden yarım kilogram ve kilogramı
3,6TL olan pirinçten 1,25kg alıyor.
Markete kaç TL öder.
B) 3,4
C) 4,4
D) 5,4
C) 6,75
D) 5,75
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-19
Kazanım: İki veri gurubunun karşılaştırmayı gerektiren
araştırma soruları oluşturur. Araştırma sonucuna uygun
verileri elde eder?
1. Aşağıdaki tabloda yıllara göre Kavaklıdere ilçesinde
üretilen buğday miktarı verilmiştir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Yıllar
Üretilen
Buğday
2010
15000
ton
2011
13000
ton
2012
17000
ton
2013
16500
ton
4. Sınıf temsilcisi seçiminde aşağıdakilerden hangisinin
sorulması doğru olmaz?
A) Temsilci düzenli ve çalışkan olmalı mıdır?
B) Temsilci erkek mi kız mı olmalı?
C) Temsilci başka okuldan mı olmalıdır?
D) temsilci sportif alanda başarılı olmalı mıdır?
5.
Kızamık sayısı
5000
A) 2011 yılında yağmur az yağdığı için mahsul az
olmuştur.
B) Her yıl üretim artmıştır.
C) 2013 yılında bir önceki yıla göre azalma söz
konusudur.
D) 2012 yılında ekilen arazi miktarı artmıştır.
4000
3000
2000
1000
0
2000
2001
2002
2003
2001
2002
2003
Grip sayısı
10000
2.
Okul kantini ürünlerin hijyenini teftiş
edecek öğrencilerin hangi soruları
kullanması doğru olmaz?
A) Ürünlerin son kullanma tarihi
B) Ürünlerin markası
C) Ürünlerin açıkta satılıp satılmadığı
D) Açıkta satılan ürünlerin saklanma koşulları
3. Aşağıdaki tabloda 2000 ve 2010 yıllarında Antalya’ya
gelen turist sayıları verilmiştir. Tabloya bakıp yorum
yapan kişinin hangi yorumu yapması yanlış olur?
2000
120000
2010
200000
A) Turist sayısındaki artış otellerin konaklama şartlarının
iyileşmesindendir.
B) tarihi turistik yerlerin güzelleştirilmesi turist sayısını
artırmıştır.
C) Turizm alanında yapılan güzel reklamlar.
D) Turistlere yönelik saldırıların artması artışta
önemlidir.
8000
6000
4000
2000
0
2000
Yukarıdaki grafiklerde kızamık ve grip sayıları verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yada hangileri
doğrudur?
I- Kızamık sayısının arttığı yıllarda grip sayısı da artmıştır.
II- 2002 yılında kızamık ve grip sayısı bir önceki yıla göre
artmıştır.
III- En çok kızamık sayısı 2002 yılında görülmüştür.
A) I
B) II-III
C) I-II
D) I-II-III
6. Temizlik firması ile ilgili araştırma soruları hazırlayan
Yakup hangi soruyu sorarsa yanlış olur?
A) Kullandığınız temizlik maddelerinin son kullanma
tarihi nedir?
B) Çalışanlarınızın sağlık raporu var mı?
C) Temizlikte teknolojiyi kullanıyor musunuz?
D) Firmanızın adı ne?
7. Aşağıdaki tabloda X dergisinin aylara göre satış miktarı
verilmiştir.
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Satış Miktarı
250000
285000
355000
425000
562000
748000
10. Kalp krizi riskini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma
soruları hazırlayan Zeynep hangi soruya yer
vermemelidir?
A) Düzenli spor yapıyor musunuz?
B) Dengeli besleniyor musunuz?
C) Düzenli aralıklarla doktora gidiyor musunuz?
D) Yolculuk yapmayı sever misiniz?
Aşağıdaki tabloda yıllara göre nüfus miktarı verilmiştir?
11. ve 12. soruları tabloya göre çözünüz.
Yıllar
Nüfus
Miktarı
1990
1995
2000
2005
2010
12000
17000
21000
26000
32000
11. En fazla nüfus artışı hangi yıllar arasında olmuştur?
Buna göre hangisi yanlıştır?
A) 1990-1995
C) 2000-2005
A) En çok satış haziranda olmuştur.
B) Dergi satışı Nisan’da bir önceki aya göre azalmıştır.
C) Mayıs’taki satış Ocak’taki satışın iki katından fazladır.
D) Satıştaki en fazla artış Mayıs Haziran arasında
olmuştur.
12. En az nüfus artışı hangi yıllar arasında olmuştur?
8.
Sıcaklık(oC)
14
12
10
8
6
4
2
0
Yukarıdaki grafikte Kavaklıdere’deki bir haftalık gece
sıcaklık değişimi verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır?
A) Çarşamba ve Perşembe sıcaklık eşittir.
C) En fazla sıcaklık Cumartesidir.
C) En az sıcaklık Pazartesidir.
D) Çarşamba günü sıcaklık Salı gününe göre artmıştır.
9. 7-10 yaş grubuna yönelik obezite çalışması
yapılacaktır. Buna göre nasıl bir örneklem seçilmelidir?
A) İlçemizdeki İlkokulu öğrencileri.
B) İlçemizdeki ortaöğretim öğrencileri.
C) İlçemizde 40 yaş üstü yetişkinler.
D) İlçemizde yeni doğan bebekler.
B) 1995-2000
D) 2005-2010
A) 1990-1995
C) 2000-2005
B) 1995-2000
D) 2005-2010
13.
Okulumuzdaki temizliğin daha
kaliteli olabilmesi için neler
yapılmalıdır? Sorusuna cevap
arayan Naim öğrencilere
aşağıdaki soruları sormuştur. Bunlardan hangileri
amacına uygun sorulardır?
I- Temizlik hangi sıklıkla yapılmalıdır?
II- Temizlik çalışanı sayısı kaç olmalıdır?
III- Okulun duvar rengi ne olmalıdır?
IV- Okulun içerisi düzenli aralıklarla ilaçlanmalı mıdır?
A) I-II-III
B) I-II-IV
C) I-II
D) III-IV
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-20
Kazanım: Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder.
İki gruba ait verileri sıklık tablosu veya sütun grafiğinde
gösterir.
1. Süt ürünleri satan bir marketle ilgili araştırma yapan
Yakup aşağıdaki soruları hazırlamıştır. Hangilerinin
sorulması doğru olmaz?
I- Kaç çeşit ürününüz var?
II- Hijyene dikkat ediyor musunuz?
III- Ürünlerin son kullanma tarihi nedir?
IV- Süt reyonunda kaç personel çalışmaktadır?
A) II-III
B) I
C) I-II
4. Aşağıdaki grafikte ticari araçların 100km’de şehir içi ve
şehir dışı yakıt tüketim bilgileri verilmiştir.
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
x
y
z
Şehir dışı tüketim
D) IV
x
y
z
Şehir içi tüketim
Buna göre hangileri doğrudur?
I- Şehir içi en düşük tüketim y marka araca aittir.
II- Şehir dışı en yüksek tüketim z marka araca aittir.
III- x marka aracın şehir içi ve şehir dışı tüketimi aynıdır.
IV- y marka aracın şehir içi ve şehir dışı tüketimi aynıdır.
2.
Gençlere yönelik hizmet veren bir giyim
firması bu grubun tercihlerinin
araştırmak isterse hangi grubu seçerse
daha doğru sonuç alır?
A) 0-4 yaş arası çocuklar.
B) 7-12 yaş arası çocuklar.
C) 12-24 yaş arsı gençler.
D) 12-24 yaş arası genç sahibi olan aileler.
A) I-II-III
B) I-II
C) II-III
D) III-IV
5. Aşağıdaki grafikte aylara göre Antalya’ya gelen ve
giden turist sayıları verilmiştir.
Kişi sayısıx1000
8000
6000
4000
Gelen
2000
Giden
0
3. Bir mahalleye lokanta açacak olan Naim beyin
aşağıdakilerden hangisini araştırması gerekli değildir?
A) Yakınlarda süpermarket olup olmadığı.
B) Yakınlarda lokanta olup olmadığı.
C) Aynı yerleşim yerinde lokanta olup olmadığı.
D) Okullara işyerlerine yakınlığı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Nisan ayında gelen turist giden turistten fazladır.
B) Haziran ayında gelen giden turist sayısı eşittir.
C) Temmuz ayında giden turist sayısı gelen turistten
fazladır.
D) Mayıs ayında gelen turist giden turistten fazladır.
6. 5. sorudaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
9. İnek sayısındaki en fazla artış hangi yıllar arasında
olmuştur?
A) Gelen turist Mayıs ayında bir öncekine göre
azalmıştır?
B) Giden turist Ağustos ayında bir önceki aya göre
artmıştır.
C) Gelen giden turist sayıları Mayıs ayında eşittir.
D) Temmuz ve haziran ayında giden turist sayısı eşittir.
A) 2001-2002
C) 2003-2004
Aşağıdaki grafiklerde dört ilimize ait ayrı tarihlerde
ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir. 7. ve 8. soruları
grafiklere göre çözünüz?
B) 2002-2003
D) 2004-2005
10.
İnek sayısındaki en az artış hangi
yıllar arasında olmuştur?
A) 2001-2002
C) 2003-2004
B) 2002-2003
D) 2004-2005
25
10
20
8
6
11. 2003-2004 yılları arsında inek sayısında ne kadar artış
olmuştur?
5
4
2
A) 222
0
0
15
10
Gündüz sıcaklık değeri
B) 181
C) 144
12. Bir mağazada bedenlere göre satılan tişört
miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Bu
tabloya uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Gece sıcaklık değeri
7. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En yüksek gece sıcaklığı Adana’da ölçülmüştür.
B) En yüksek gündüz sıcaklığı Adana’da ölçülmüştür.
C) Gece sıcaklığı İzmir ve Muğla’da eşittir.
D) En düşük gece sıcaklığı Antalya’da ölçülmüştür.
Beden
S
M
L
XL
Satış Miktarı
28
40
35
32
A)
B)
Satılan Tişört Sayısı
8. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki tabloda yıllara göre Yakup dedenin çiftliğinde
bulunan inek sayıları verilmiştir. 9, 10 ve 11. soruları
tabloya göre çözünüz?
2001
2002
2003
2004
2005
1274
1348
1492
1673
1895
Satılan Tişört Sayısı
40
38
36
34
32
30
28
26
24
A) En yüksek gündüz sıcaklığı Antalya’da ölçülmüştür.
B) Muğla ve İzmir’de gündüz sıcaklığı eşittir.
C) En düşük gece sıcaklığı Muğla’da ölçülmüştür.
D) Adana’da ki gündüz sıcaklığı Antalya’ya göre
yüksektir.
Yıllar
İnek
Sayısı
D) 74
40
38
36
34
32
30
28
26
24
S
M
L
XL
C)
S
M
L
XL
D)
Satılan Tişört Sayısı
40
38
36
34
32
30
28
26
24
Satılan Tişört Sayısı
40
38
36
34
32
30
28
26
24
S
M
L
XL
S
M
L
XL
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-21
Kazanım: Veri gruplarına ait aritmetik ortalama ve
açıklığı hesaplar.
Aşağıdaki grafikte Kavaklıdere ilçesine ait bir haftalık
sıcaklık değerleri verilmiştir. Grafiğe göre 1, 2 ve 3.
soruları cevaplayınız.
Sıcaklık oC
10
A) 4 günde ortalama 500ml meyve suyu tüketmiştir.
B) En çok meyve suyunu Perşembe günü tüketmiştir.
C) En az meyve suyunu Cuma günü tüketmiştir.
D) Tüketilen meyve suyu miktarının açıklığı 800ml’dir.
5. Aşağıda 5/C sınıfının Matematik dersinin 2. sınavında
alınan notlar verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
8
6
Öğrenci Sayısı
8
4
7
2
6
0
5
4
3
1
1. Haftalık ortalama sıcaklık kaç derecedir?
A) 4oC
B) 5 oC
C) 6 oC
D) 7 oC
2. Haftalık sıcaklık değerlerinin açıklığı kaç derecedir?
A) 10 oC
B) 8 oC
C) 2
D) 4 oC
3. Han gi günler sıcaklık değerleri ortalamanın altında
kalmıştır?
A) Pazartesi-Cumartesi
C) Salı-Cumartesi
B) Salı-Cuma
D) Perşembe-Cuma
2
3
4
5 Notlar
A) Sınıf mevcudu 30’dur.
B) Yazılıdan alınan notların açıklığı 4’tür.
C) 7 öğrenci sınavdan 2 almıştır.
D) 8 öğrenci sınavdan 3 almıştır.
6. Aşağıdaki grafiğe göre 5 gün boyunca tüketilen
ortalama poğaça sayısının 300 olması için pazartesi günü
kaç poğaça tüketilmelidir?
Poğaça sayısı
4. Aşağıda Yakup’un dört günde tükettiği meyve suyu
miktarı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
500
400
300
200
100
Meyve Suyu (ml)
0
1000
800
600
400
200
0
A) 500
Salı
Çarş
Perş
Cuma
B) 400
C) 300
D) 200
Aşağıda ki tabloda bilgi yarışmasına katılan iki grubun
sorulara göre aldıkları puanlar verilmiştir. 7. ve 8.
soruları tabloya göre çözünüz.
1
2
3
4
5
42
38
65
60
70
40
38
44
56
72
A) 60kg
B) 90kg
A) Grubun açıklığı 60’tır.
B) Pazartesi ve Perşembe günleri satılan kurabiye ağırlığı
aritmetik ortalamaya eşittir.
C) En az kurabiye Pazartesi günü satılmıştır.
D) Grubun aritmetik ortalaması ve açıklığı eşittir.
A) Birinci grubun puanlarının aritmetik ortalaması 55’tır.
B) İkinci grubun puan açıklığı 34’tür.
C) İkinci grubun aritmetik ortalaması 60’tır.
D) Birinci grubun açıklığı 32’dir.
8. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
13. Aşağıdaki tabloda 8-C sınıfının 3. Matematik
sınavından aldıkları notlar ve öğrenci sayıları verilmiştir.
Buna göre notların aritmetik ortalaması kaçtır?
Öğrenci
Sayısı
3
4
5
6
6
Not
A) İkinci grubun puanlarının aritmetik ortalaması daha
yüksektir.
B) Birinci grubun puan açıklığı ikinci gruptan daha azdır.
C) 5. soruda Küçük grubu daha yüksek puan almıştır.
D) Birinci grubun puanlarının aritmetik ortalaması daha
yüksektir.
9. Aşağıda verilen 4 arkadaşın ağırlıklarının ortalamasının
65 olması için Naim kaç kg olmalıdır?
1
2
3
4
5
A) 3,3
B) 3,2
D) 86
10. 9. sorudaki arkadaşların ağırlıklarının açıklığının 28
olması için Naim’in ağırlığı ne olmalıdır?
A) 80
B) 82
C) 84
D) 86
Aşağıdaki grafikte Yusuf pastanesinde günlere göre
satılan tuzlu kurabiye miktarı verilmiştir. 11. ve 12.
soruları grafiğe göre çözünüz?
Tuzlu Kurabiye (kg)
90
180
150
120
90
60
30
0
30
0
Ptesi Salı Çarş Perş
Satılan Ürün(Adet)
Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I- Satılan kalemlerin aritmetik ortalaması 90’dır.
II- Satılan kalemlerin açıklığı 150’dir.
III- En fazla kalem Mayıs’ta satılmıştır.
IV- En az kalemin satıldığı aylar Nisan ve Ağustos’tur.
A) I-II-IV
60
D) 4
180
150
120
90
60
30
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
C) 84
C) 3,4
14. Aşağıdaki grafiklerde Akgül kırtasiyenin aylara göre
sattığı kalem miktarları verilmiştir.
Satılan Ürün(Adet)
B) 82
D) 80kg
12. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) 80
C) 70kg
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Sorular
1. Grup Puan
Akgül Grubu
2. Grup Puan
Küçük Grubu
11. Satılan tuzlu kurabiyelerin aritmetik ortalaması
nedir?
B) II-III
C) II-III-IV
D) I-II-III
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-22
Kazanım: Tamsayıları yorumlar sayı doğrusunda
gösterir.
1. Aşağıdakilerden hangisi pozitif tam sayı ile ifade edilir?
5. Yerin 35m altında çalışma yapan maden işçisinin
bulunduğu yeri gösteren tam sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) -35
A) Deniz seviyesinin altındaki balık
B) Apartmanın 14. katı.
C) Apartmanın girişinin 5 kat altı.
D) Sıfır derecenin altındaki hava sıcaklığı.
B) +35
C) -20
D) +20
6. Aşağıdaki sayı doğrusuna göre hangisi yanlıştır?
2. Aşağıdakilerden hangisi negatif tamsayılarla ifade
edilir?
A) Yusuf’un bulunduğu nokta -10’dur.
B) Can’ın bulunduğu nokta -15’dir.
C) Yakup’un bulunduğu nokta +5’tir.
D) Ali’nin bulunduğu nokta -20’dir.
A) Markete olan 30TL borç.
B) Bankada bulunan 200TL.
C) Yerden 500m yüksekten uçan kartal.
D) Ağacın üzerinde bulunan sincap.
3.
7. Aşağıdakilerden hangisi negatif tam sayılarla ifade
edilir?
A) -1400
A) Sıfırın üstünde 21oC.
B) Sıfırın altında 15oC.
C) Dağın yerden 1200m yukarısı.
D) Çekirgenin yerden 2m yukarı sıçraması.
Yerden 1350 metre yukarıdan giden bir
uçağın bulunduğu noktayı gösteren
tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?
B) +1400
C) -1350
D) +1350
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 45TL alacak = +45
B) 30TL borç = -30
C) Zemin katın altındaki 12. kat = +12
D) Sıfırın üstünde 17oC = +17
8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır.
I- 5 kat yukarı çıktım
II- Sana 47TL borcum var.
III- 90kg fazlamız var.
IV- 1400m yüksekten atlayan paraşütçü.
+1400
+90
+47
+5
A) I
D) IV
B) II
C) III
13.
9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
A) 1 en küçük pozitif tam sayıdır.
B) -1 en büyük negatif tam sayısıdır?
C) 0 negatif yada pozitif tam sayı değildir.
D) -99 en büyük iki basamaklı negatif tam sayıdır.
Aşağıdakilerden hangisi negatif tam
sayılarla ifade edilir?
A) İple 23m derinliğindeki kuyuya inen adamın
bulunduğu yer.
B) Uzaydan yeryüzüne bakan astronotun bulunduğu yer.
C) Yerden 24km yukarıda bulunan TÜRKSAT 4A uydusu.
D) Evimizin çatısında bulunan kuş yuvası.
10. Aşağıdaki Türkiye haritasında verilen şehirlerin
sıcaklık değerleri tam sayı olarak ifade edilmiştir. O halde
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
14. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tamsayılar sola doğru gittikçe büyür.
B) -10 en küçük iki basamaklı tam sayıdır.
C) Tam sayılar sağa doğru gittikçe büyür.
D) 10 en büyük iki basamaklı tam sayıdır.
A) -13
B) 21
C) -14
D) -4
15.
11. Şirketimiz bu yıl 24500TL zarar etti diyen Yakup beyin
ifadesinin tam sayı karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) +24500
B) -24500
12.
A) +400
C) +14500
D)-14500
Okulda yapılan deneyde
fırlattığımız roket 850m yukarı
yükselmiştir. Bu mesafenin tam
sayı karşılığı nedir?
B) -400
C) -850
Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi
pozitif tam sayılarla gösterilir?
D) +850
I- 920m ileri
II- 1200m geri
III- 1,85m uzunluğundaki ip.
IV- 23m uzunluğundaki apartman.
V- 260m uzunluğundaki ip.
VI- 35m derinliğindeki kuyu.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-23
Kazanım: Tamsayıların mutlak değerini açıklar.
Tamsayıları karşılaştırır ve sıralar.
6.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1. Aşağıda -3 noktasında duran adamın başlangıç
noktasına olan uzaklığı nedir?
A) +3
B) -3
C) -2
D) +2
A) 0’ın mutlak değeri +0’dır.
B) Bir sayının -1 noktasına olan uzaklığı mutlak değerle
ifade edilir.
C) -8’in mutlak değeri -8’dir.
D) Başlangıç noktasına eşit uzaklıktaki iki sayının mutlak
değeri eşittir.
2. Aşağıda verilen tam sayılardan büyük olanını
işaretleyen Yakup hangi tercihte bulunmuştur?
A) -10
B) +11
C)  12
D) -12
7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  12   13  2  4
B)  15  12   7  0  4
3. Sayı doğrusunda +7 noktasında bulunan sincapla
başlangıç noktasına aynı mesafede bulunan fındık hangi
noktada olabilir?
A) +6
B) -7
C) -3
C)  34   17  8  2
D)  13  12  9  0  3
D) -8
8. -16, 7, 1, 0,  3 yanda verilen sayıların sıralanışı
4.    18 ,    3 ,    13 ,    24 yanda
verilen tam sayıları büyükten küçüğe doğru sıralanışı
hangisinde doğru verilmiştir?
A)  >  >  > 
C)  >  >  > 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
A) 1<7<0<  3 <-16
B) -16>0>1>  3 >7
C) -16<0<1<  3 <7
D)  3 >7>1>0>  3
B)  >  >  > 
D)  >  >  > 
9. Aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?
5. -28, 0, +14, -13 yanda verilen tam sayılardan
hangisinin mutlak değeri daha büyüktür?
A) -28
B) 0
C) +14
D) -13
I-  8   8
II-  11   8
III-  6   4
IV- 11   13
A) I-II
B) II-III
C) III-IV
D) II-IV
10. Dağcı olan dört arkadaşın bulunduğu noktalar
aşağıda verilmiştir. O halde hangisi yanlıştır?
13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) -12<0<-6<  7
B) -2<3<  4 <  13
C) -8<-4<1<7
D)  7 >  3 >  2 >0
14.   2 ,    3 ,    1 ,    5 verilen
A) En soğuk noktada Yakup bulunmaktadır.
B) Zeynep’in bulunduğu noktanın sıcaklığının mutlak
değeri -3’tür.
C) Fatma Naim’den daha soğuk noktada bulunmaktadır.
D) Yakup Fatma’dan daha soğukta bulunmaktadır.
sayıları sayı doğrusunda gösteren Yusuf hangisini yanlış
yere yazmıştır?
A) 
B) 
C) 
D) 
11.   17 ve   7 tam sayıları verilmiştir. Buna göre
 sembolünün en küçük  sembolünün en büyük
değeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)


+17
-17
+17
-17
-7
-7
+7
+7
15.  6    1 yanda verilen sıralamada  yerine
aşağıdakilerden hangisi gelemez?
A) -2
B) 2
C) -3
D) -5
16. Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesine “<” yazılır?
12.    21 sıralamasını doğru yapan en büyük  tam
sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -22
B) +20
C) -20
I-  6 .....  5
II-  7 .....  9
III-  208.....  1
IV-  36 .....  21
A) II-III
D) +22
B) I-II
C) III-IV
D) I-II-III
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-24
Kazanım: Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar.
6) (+40)+(-28) işleminin sonucu kaçtır?
A) +12
B) -12
C) +68
D) -68
1) (-3)+(-8) işleminin sonucu kaçtır?
A) -11
B) 11
C) +5
D) -5
7) Aşağıda verilen tabloya göre  ,  ,  ’nin yerine
yazılması gereken tamsayılar hangileridir?
+
2)
(+7)+(+13) işleminin sonucu kaçtır?
-1
-2
-6
B) 6
C) 20
D) -20
A)
B)
C)
D)
2
2


4
A) -6
3




+8
+8
-8
-8
-1
+1
+1
-1
-7
-7
+7
+7
3) (-19)+(-23) işleminin sonucu kaçtır?
A) +42
4)
B) -42
C) -4
D) +4
(+29)+(+45) işleminin sonucu kaçtır?
8)
I- (-3)+(-5)
III- 49+(-80)
Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını
eşleştiren Zeynep her soruyu doğru
çözdüğüne göre eşleştirme sonucu hangi
tam sayı boşta kalır?
II- (+18)+(-18)
IV- (-61)+60
-8, 0, -31, -1, +31
A) -16
B) +16
C) -74
D) +74
5) (-48)+(+14) işleminin sonucu kaçtır?
A) +34
B) -34
C) +62
A) 0
B) -31
C) -1
D) +31
C) 11
D) -17
9) 14-3 işleminin sonucu kaçtır?
D) -62
A) -11
B) 17
15)
10) -143-(-36) işleminin sonucu kaçtır?
A) 107
B) -107
C) 179
12+(-3)-(-2) işleminin sonucu
kaçtır?
D) -179
A) -13
B) 17
C) -11
D) 11
11) -68-(+12) işleminin sonucu kaçtır?
A) -80
B) +80
C) -56
D) +56
16)
A) +20
12) -
(-8)+(-7)+(-5) işleminin sonucu kaçtır?
B) -20
C) -10
D) +10
100-(-100) işleminin sonucu kaçtır?
A) -0
B) +200
C) -200
D) 0
17) 13-(-6)+(-19) işleminin sonucu kaçtır?
A) -1
B) +38
C) 0
D) -38
13) 12-19 işleminin sonucu kaçtır?
A) 31
B) 7
C) -7
D) -31
18)
14) Aşağıda verilen tabloda  ,  ,  ’nin hangi tam
sayılar gelmelidir?
-
-3
2
1
4

A)
B)
C)
D)

B) -22
C) -104
D) 104
6

5
A) 22
-41-(-3)-(-60) işleminin sonucu kaçtır?
19) -36+(-3)-(-40) işleminin sonucu kaçtır?
A) 79
3



7
-7
7
-7
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
B) -79
C)-1
D) +1
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-25
Kazanım: Tamsayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ile
ilgili problemler çözer ve kurar.
1.
Deniz seviyesinden 23m yukarıda
uçan bir kuş denizin 2m altında
balığı fark edip yakalamak için
alçalıyor. Balığı yakalayan kuş kaç metre yer
değiştirmiştir?
A) -21
B) 21
C) -25
4.
Akşam saat 20:00’da termometreye bakan çiftçi
Naim amca sıcaklığı 7oC olarak görüyor. Gece
saat 03:00’da tekrar termometreye bakan Naim
amca sıcaklığı -2oC olarak görüyor. Sıcaklık kaç
derece değişmiştir?
A) -9 oC
2. Apartmanın 11. katında oturan Yakup amca deprem
alarmının çalmasıyla zeminin altında 3. katta bulunan
sığınağa iniyor. Yakup amca kaç kat aşağı inmiştir?
B) -14
C) 8
D) -8
3. Aşağıdaki resimde tramplende duran Zeynep havuza
atlamış ve 4 metre derinliğe inmiştir. İlk bulunduğu
noktaya göre 14 metre yer değiştirdiğine göre ilk atladığı
nokta kaç m yüksektedir?
A) -25 oC
B) 6
C) 10
D) -5 oC
D) 18
Buzdolabımızın derin dondurucusunun
sıcaklığı -20 oC iken sıcaklığı 5 oC arttırırsak
yeni sıcaklık kaç oC olur?
B) 25 oC
C) 15 oC
D) -15 oC
6. Balkondaki termometreye 09:00’da bakan Alper
sıcaklığı 5 oC, saat 13:00’da tekrar baktığında 11 oC fazla
ve 21:00’da baktığında 9 oC daha az görüyorsa 21:00’da
sıcaklık kaç oC’dir.
A) 7 oC
A) 12
C) 5 oC
D) 25
5.
A) 14
B) 9 oC
B) 15 oC
C) 25 oC
D) 3 oC
7. Aşağıdaki haritada aynı anda gece sıcaklık ölçümü
yapılan 4 il verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
11. Ağrı dağına tırmanan Yakup dağın 53. metresinde
iken 285. metresinde kamp kuracaktır. Kamp kurabilmesi
için kaç metre daha tırmanmalıdır?
A) -338
A) Samsun’da sıcaklık Antalya’ya göre 9oC daha
düşüktür.
B) Muğla’da sıcaklık Kars’a göre 14 oC daha yüksektir.
C) Muğla’da sıcaklık Antalya’dan -6 oC daha düşüktür.
D) Antalya’da sıcaklık Kars’a göre 20 oC daha yüksektir.
12.
A) 54
B) 338
C) 232
D) -232
Arabayla 32km ileriye giden Fatma
teyze daha sonra bu noktadan 22km
geri geliyor. Fatma teyze başlangıç
noktasına göre kaç km yer
değiştirmiştir?
B) 10
C) -10
D) -54
8. Denizin 8m derinliğinde yüzen köpek balığı denizin
altında 3m’de yüzen balığı yemek için harekete geçerse
kaç metre yer değiştirmiş olur?
A) 5
B) -5
C) -11
D) 11
13. Yakup bizim evimiz 15. katta, Yusuf bizim evimiz sizin
evinizden 8 kat aşağıda, Zeynep'te Yusuf'a evlerinin sizin
evinizden 3 kat yukarıda demiştir. O halde Zeynep’lerine
evi Yakupların evinden kaç kat aşağıdadır?
A) 7
9.
A) -130
B) 5
C) 12
D) 4
Denizin 80m yukarısındaki bir uçak
denizin 50m altındaki deniz altıyı görüp
merkeze haber veriyor. Uçakla denizaltı
arası mesafe kaç metredir?
B) 130
C) 30
D) -30
14. Aşağıda -6 noktasında bulunan köpeğin tavşanı
yakalayabilmesi için ne kadar yol alması gerekir?
10.
A) -12 oC
Derin dondurucunun sıcaklığı 2 oC iken -14 oC
düşüren reyon görevlisi sıcaklığı kaç oC’ye
düşürmüştür?
B) 12 oC
C) 16 oC
D) -16 oC
A) -1
B) 1
C) 11
D) -11
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-26
Kazanım: Tam sayılarla karışık işlemler çözer. Toplama
işleminde değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters
eleman özelliklerinin fark eder.
5. (6+(-2))+3=6+((-2)+  ) işleminde  kaçtır?
A) 3
B) 6
C) -2
D) -5
6.
Deniz suyu sıcaklığı -5oC iken 6oC artarsa
yeni su sıcaklığı kaç oC olur?
A) -11
B) 11
7.
5+  =0 ise burada  kaçtır?
A) 7
B) 6
1. (-18)-(-15) işleminin sonucu kaçtır?
A) -3
2.
A) 18
B) 3
C) -33
D) 33
16+(-5)-(-3) işleminin sonucu kaçtır?
B) 14
C) 24
B) -4
C) -2
D) -1
D) -24
3. 4+(-5)=  +4 işleminde  kaçtır?
A) -3
C) 1
C) 0
D) -5
D) -5
8. -13+  =-13 işleminde  kaçtır?
A) 13
4.
Petrol araması yapan bir firma toprak
zeminden 297 metre aşağıya doğru sondaj
çalışması yapıyor. Sondajın indiği bu
derinlikte petrol bulan firma petrolü kaç
metrede bulmuştur?
A) 255
B) 300
C) -297
D) 297
B) 0
C) 10
D) -10
9.
Aşağıda verilen
işlemlere göre
aşağıdaki özelliklerden hangisi kullanılmamıştır?
I- (-2)+(-11)=(-11)+(-2)
II- (+7)+(8+(-3))=(7+8)+(-3)
III- 38+(-38)=0
A) Değişme Özelliği
C) Etkisiz Eleman
B) Birleşme Özelliği
D) Ters Eleman
13.
Yakup öğretmenin verdiği 4,3 ve -6 tamsayılarından
önce -4 ve 3’ü daha sonra 6’yı toplamış, Zeynep ise
önce 3 ve -6’yı daha sonra -4’ü toplamıştır. Fakat her ikisi
de aynı sonucu bulmuştur. Öğrencilerin uyguladığı işlem
hangi özelliğe uymaktadır?
A) Ters Eleman
C) Birleşme Özelliği
B) Etkisiz Eleman
D) Değişme Özelliği
10. Aşağıda verilen işlemler toplama işlemi özellikleriyle
eşleştirildiğinde hangi özellik başta kalır?
I- 0+(-8)=-8
II- (-40)+(+20)=(+20)+(-40)
III- (-15)+(+15)=0
IV- 0
Birleşme Özelliği
Değişme Özelliği
Ters Eleman
Etkisiz Eleman
A) Birleşme Özelliği
C) Etkisiz Eleman
B) Değişme Özelliği
D) Ters Eleman
14. (-27)-(-27)+(-2) işleminin sonucu kaçtır?
A) -2
B) 2
15.
11.
((-8)+  )+(-2)=  +((-4)+(-2) işlemine
göre  -  sonucu kaçtır?
A) 12
B) -12
12. I- 3+(-18)=  +3
C) -4
II- 9+  =9
B) +6
C) -30
D) -3
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
D) 4
A) 0 pozitif veya negatif bir tam sayı değildir.
B) 0 toplama işleminde etkisiz elemandır.
C) Toplamları 0 olan iki tam sayı toplama işlemine göre
bir birinin tersidir.
D) O toplama işleminde ters elemandır.
II- 12+  =0
16.  ’nın mutlak değeri 4’ten küçük olduğuna göre 
yerine yazılabilecek tam sayılar aşağıdakilerden
hangisidir?
Verilen işlemlere göre  +  -  kaçtır?
A) -6
C) 3
A) 0,1,2,3
C) -3,-2,-1,0,1,2,3
D) 12
B) -3,-2,-1,0
D) -4,-3,-,2-,1,0,1,2,3,4
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-27
Kazanım: Aritmetik dizinin kuralını harfle ifade eder.
Kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini
bulur.
Aşağıda verilen beşgenlere göre 6. ve 7. soruları
çözünüz?
1. 1,3,5,7,9,…… şeklinde devam eden örüntünün genel
kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3n-2
B) n
C) 2n-1
D) n+1
2. 2,4,6,8,10,……. şeklinde devam eden örüntünün genel
kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2n
B) n+1
C) 3n-1
D) 4n-2
B) 19
C) 15
D) 17
4. 3,5,7,9,…… örüntüsünün genel kuralı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 3n
B) 2n+1
C) 4n-1
A) 13
B) 17
C) 19
D) 21
7. Beşgenlerden oluşan örüntünün genel kuralı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5n-1
3. 1,5,9,13,…… örüntüsünde bir sonraki sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 21
6. Beşgenlerden oluşan örüntülere göre bir sonraki
şekilde kaç tane kenar vardır?
B) 3n+1
C) 4n+1
D) 3n+2
8. Aşağıda genel kuralı verilen örüntüde  +  kaçtır?
n
5n-1
A) 34
1
4
2
3
14

B) 32
4

C) 30
D) 28
D) n+2
9. Genel kuralı 2n+3 olan örüntünün 3. ve 8. terimlerinin
toplamı kaçtır?
5. Aşağıdaki şekle göre bir sonraki adımda kaç daire
vardır?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
A) 26
B) 28
C) 30
D) 32
10. Pul koleksiyoncusu Yakup bey birinci haftada 6, ikinci
haftada 11 ve üçüncü haftada 16 pul toplayarak
koleksiyon çalışmasına devam ediyor. Koleksiyoncumuz
bir kurala göre pul topluyorsa bu kural aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 5n+1
B) 4n+2
C) 6n-1
D) 7n-1
11. Duvar ustası Naim birinci gün 3 saat, ikinci gün birinci
günden 4 saat fazla çalışarak ve diğer günlerde aynı
kuralı tekrarlayarak duvar örmektedir. Yapılan işe
uygulanan örüntünün genel kuralı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 5n-3
B) 2n+1
C) 4n-1
B) 23
C) 21
A) 25
13. seferde çitten kaç koyun atlar?
B) 15
C) 14
D) 13
D) 3n
12. Bir firmadaki işçilere verilen mola miktarı işçi sayısına
göre 3n-2 kuralına göre uygulanıyorsa 7 işçiye toplam
kaç saat mola verilir?
A) 25
16.
17. Aşağıda üçgenlerden oluşan örüntünün bir sonraki
adımında kaç tane kenar vardır?
D) 19
A) 9
B) 10
C) 12
D) 14
13. genel kuralı 6n-5 olan örüntünün ilk üç teriminin
toplamı kaçtır?
A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
14. Aşağıda kürdanlardan elde edilmiş örüntüde bir
sonraki adımda kaç tane kürdan kullanılmıştır?
A) 5
B) 6
C) 7
Eski kitap satıcılarından tarihi matematik kitabı toplayan
Zeynep 1. ayda 7 kitap diğer aylarda bir önceki aya göre
4 kitap daha ekleyerek toplamaktadır. O halde 18,19 ve
20. soruları metne göre çözünüz?
18. Metne uygun örüntünün genel kuralı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 5n+2
B) 4n-1
C) 4n+3
D) 8n-1
D) 8
19. Aylara göre toplanan kitapları veren örüntü
aşağıdakilerden hangisidir?
Yakup beyin rüyasında çitlerden ilk olarak 1 koyun, daha
sonra her defasında 1 tane daha artarak koyun
atlamaktadır. O halde 15 ve 16. soruları metne göre
çözünüz?
15. Örüntüyü sağlayan genel kural aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2n-1
B) 3n-2
C) n
D) 4n+1
A) 7,11,16,20,…..
C) 7,13,17,18,…..
B) 7,10,13,17,…..
D) 7,11,15,19,…..
20. Zeynep 12. ayda kaç kitap toplamıştır?
A) 49
B) 51
C) 53
D) 55
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-28
Kazanım: Sözel olarak verilen bir duruma uygun
cebirsel ifade ve verilen cebirsel ifadeye uygun sözel
durumu yazar.
1. “Cebimdeki paranın 3 fazlası” cümlesine uygun
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) a+2
2.
B) a.3
C) a-3
D) a+3
B) 2.e+8
C) 2.(e+8)
Alperen kendi yaşının kardeşinin yaşının
5 katından 3 eksik olduğunu
söylemektedir. Alperen’in yaşının
cebirsel ifade olarak eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5.(a-3)
B) 3.a-5
C) 5.a+3
D) 5.a-3
7. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi cebirsel ifadedir?
“Kasadaki elmaların 2 katının 8 fazlası”
cümlesine uygun cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.e-8
6.
I- 5-4
D) 2.e+6
A) 1
II- b-3 III- 2c+5 IV- 4.(a+1) VB) 2
C) 3
1 1

2 3
D) 4
3. “Abimin yaşının 3 katının 2 eksiği” cümlesine uygun
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3.a-2
B) 2.a-3
C) 3.(a-2)
D) 2.(a-3)
4. “Bir sayının 2 fazlası” cümlesine uygun cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+2
B) 2.x+2
C)
x
+2
2
D)
8. 18+y cebirsel ifadesine uygun cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fatma 18 yaşındadır. y yıl sonra yaşı kaç olur.
B) Bir sayının 18 eksiği.
C) Yusuf!un kilosunun 18 katı.
D) Zeynep’in boyunun yarısının 18cm fazlası.
x
-2
2
9. 2.(a+5) cebirsel ifadesine uygun cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
5.
Yakup öğretmen sınıftaki öğrencilerin 3
fazlasının 4 katı cümlesine uygun
cebirsel ifade yazmalarını istemiştir.
Hangi öğrencinin cevabı doğrudur?
Naim=4.(x+3)
Yusuf=3.(x+4)
A) Naim
Zeynep=4.x+3
Alper=3.x+4
B) Zeynep
C) Yusuf
D) Alper
A) Bir sayının 2 katının 5 fazlası.
B) Bir sayının 5 fazlasının 2 katı.
C) Bir sayının 2 fazlasının 5 katı.
D) Bir sayının 5katının 2 fazlası.
10.
15.
2
.a-4 cebirsel ifadesine uygun cümle
3
Yakup dede cebindeki parayı 6
torununa eşit şekilde paylaştırmıştır.
Bir torununa düşen payı veren
cebirsel ifade aşağıdakilerden
aşağıdakilerden hangisidir?
2
katının 4 fazlası.
3
2
B) Zeynep’in boyunun 4cm eksiğinin
katı.
3
2
C) Naim’in parasının
eksiğinin 4 katı.
3
2
D) Aybüke’nin kilosunun
katının 5 eksiği.
3
A) Yakup’un yaşının
hangisidir?
A) b.6
11. Bir dikdörtgenin çevre uzunluğunu veren cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) a+b
B) 2a-2b
C) 2a+2b
D) 2a+b
C) b-6
D)
b
6
16.
“Çantamdaki kitapların 2 katının 3
fazlasının yarısı” cümlesine
uygun cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 x 
12. 4t-1 cebirsel ifadesine uygun cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
B) b+6
C)
2( x  3)
2
2x  3
D)
2
3
2
B)
2x
3
2
A) Evdeki tabakların 1 eksiğinin 4 katı.
B) Bahçedeki elma ağaçlarının 4 katının 1 eksiği.
C) Yusuf’un kilosunun 4 eksiğinin 2 katı.
D) Kütüphanedeki kitapların 4 katının 1 fazlası.
17.
13. Aralarında 4’er yaş fark olan 4 kardeşten en
büyüğünün yaşını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) k+12
B) k+4
C) k+16
14. 2.(a-2) cebirsel ifadesine uygun cümle
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okuldaki öğrencilerin 2 katının 2 eksiği.
B) okuldaki öğretmenlerin 2 eksiğinin 2 katı.
C) Sınıftaki öğrencilerin 2 katının 2 fazlası.
D) Sınıftaki öğrencilerin 2 fazlasının 2 katı.
D9 k+8
A)
“Dolaptaki portakalların 5 eksiğinin
üçte biri” cümlesine uygun cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a 5
3
B)
a
5
3
C) a 
5
3
D) 3a  5
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-29
Kazanım: Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin
alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. Basit
cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.
5. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi t=4 için en
büyük değeri alır?
A) 4t-2
B) 5t-4
C) 3t+3
D) 2t+7
1. a+3 cebirsel ifadesinin a=4 için değerini doğru
hesaplayan Yakup hangi cevabı bulmuştur?
A) 7
B) 1
C) 4
D) 12
6.
2.
2x-5 cebirsel ifadesinin x=6 için değerini
doğru hesaplayan Zeynep hangi seçeneği
işaretlemiştir?
A) 2
B) 7
C) 17
Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden
hangilerinin değeri x=6 için eşit olur?
I- 3x-2
II- 2x+5
III- 2x+4
D) 2x+6
A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) II-IV
D) 10
7. a  5 ve b  8 için
a7 b4

işleminin sonucu
3
4
kaçtır?
A) 7
3.
A) 8
Öğretmen Naim öğrencilerinden 4.(a+1) cebirsel
ifadesinin a=1 için değerini bulmalarını istiyor.
Soruyu doğru çözen Yakup hangi cevabı
bulmuştur?
B) 3
C) 0
B) 8
C) 9
D) 10
2.( x  3)
yazan Yakup
5
öğretmen öğrencilerden x  13 için cebirsel
8.
Tahtaya
D) 10
ifadelerin değerini bulmalarını istemiştir.
Soruyu doğru çözen öğrenciler hangi cevabı
bulmuşlardır?
A)
4. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisi b=5 için en
küçük değeri alır?
A) 4b+1
B) 3b-6
C) b+3
D) 2b-3
23
5
B) 10
C) 8
D) 4
9. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi c=3 için
yanlıştır?
A) 2c+1=7
B) 4.(c-1)=11
C) 3.(c+1)=12
D)
10.
2c  3
1
9
Aşağıda verilen gösterimlerden hangisi
doğru olarak verilmiştir?
A) t+t+1=3t
C) 5+t+t+t=5t+3
B) t+t+t-7=3t-7
D) t+t-1=t
b5
cebirsel ifadesi b  3 ve c  3 için
c2
15. Matematik öğretmeni Fatma hanımın tahtaya yazmış
olduğu cebirsel ifadelerin hangileri doğrudur?
kaça eşittir?
A) 8
14.
B) 7
C) 6
D) 5
I- d+d-1=2d-1
II- d+d+d-2=d
d d
d
+ +1= +1
2 2
2
d d
IV- + +3=d+3
2 2
III-
11. a=5 için (a-1).(a-2).(a-3).(a-4).(a-5) cebirsel ifadesinin
eşiti kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
A) III-IV
A) x+x+x=3x
C) a+a+a-1=2a
Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden
hangisi yanlış gösterilmiştir?
13. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi b  6 için
doğrudur?
b
24
2
b3
5
C)
3
B) 2.(b  1)  11
D)
b9
3
5
D) I-III
“Cebimdeki paraların 3 katının7TL
fazlası” cümlesine uygun cebirsel
ifadelerin a=20TL için karşılığı hangi
şıkta doğru verilmiştir?
B) b+b+b+b+2=4b+2
D) c+c+c-5=3c-5
A) 3a+7=67TL
C) 3a+7=81TL
A)
C) I-IV
D) 3
16.
12.
B) II-III
B) 3.(a+7)=41TL
D) 3.a-7=53TL
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-30
Kazanım: Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma
işlemlerini yapar. Terim, sabit terim ve kat sayı
kavramlarını bilir. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi
çarpar.
5. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisinin
katsayılar toplamı -1’dir?
A) 3x-2y-1
B) 3x-2y-2
C) 3x-3
D)3x-2y-3
1. 2a+5b-3 cebirsel ifadesinde kaç terim vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
6. 5x-3x+2 cebirsel ifadesinin en sade hali
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x
B) 2-2x
C) 8x+2
D) 2x+2
2. 3k-2m+4t-6 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır?
A) 6
B) -6
C) 3
D) 4
7.
4a+2a-3a-5 cebirsel ifadesinin en
sade halini soran matematik
öğretmeni Yusuf'a Yakup doğru
cevabı verdiyse hangi cevabı bulmuştur?
A) 3a-5
3.
B) 9a-5
C) a-5
D) 3a+5
3b-2 cebirsel ifadesi için
matematik öğretmeni Yakup’un
yazdığı seçeneklerden hangisi
doğrudur?
I- Değişken b’dir.
II- Sabit terim -2’dir.
III- b’nin kat sayısı 3’tür.
IV- Katsayılar toplamı 5’tir.
A) I-II-III-IV
B) I-II-IV
8.
ise aşağıda
modellenmiş hali verilen cebirsel ifadenin en sade hali
hangisidir?
C) I-II
D) I-II-III
A) 2x+2
4. 3c-4c+2 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 9
B) x+4
C) x+2
D) x+6
9.
Yanda verilen modele
göre 2a+3b+3 cebirsel ifadesinin modeli aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
12. Toplama ve çıkarma işlemleri verilen cebirsel
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 4a-3a+4=a+4
C) 4a-2b-2=2ab-3
13.
B) -5x+2x+1=-3x+1
D) b-2b+3b-3=2b-3
Aşağıda çarpımı verilen cebirsel
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 4.(4+2)=4x+2
C) 3.(x-5)=3x-15
B) 6.(x-1)=6x+6
D) 7.(a+3)=7a-21
10.
ise aşağıda modellenmiş
hali verilen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2m+3n-4
C) 3m+2n+4
14.
B) 2m+3n+4
D) 3m+2n-4
5.(b+4) cebirsel ifadesinin çarpımı hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A) 5b+4
B) 5b-4
C) 5b-20
D) 5b+20
11. Aşağıdaki şekilde  bilinmeyeni  pozitif sayma
pulunu ve  negatif sayma pulunu göstermektedir.
Buna göre belirtilen cebirsel ifade hangisidir?



A) 4x-1
15. 6a+10 cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisinin
çarpımıdır?
B) 4x+11
C) 4x+1
D) 4x-11
A) 6.(a+10)
C) 2.(3a+5)
B) 2.(3a+10)
D) 6.(3a-5)
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-31
Kazanım: Cebirsel ifadeler genel tekrar testi.
1. “Mutfaktaki bardak sayısının 1 eksiğinin 7 katı”
cümlesine uygun cebirsel ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 7.(x-1)
2.
B) 7x-1
C) 7.(x+1)
4.
Yanda verilen modellere göre
3m+2r-3 cebirsel ifadesinin modellenmiş hali
aşağıdakilerden hangisidir?
D) 7x+1
x
 5 cebirsel ifadesine uygun cümle
3
A)
B)
C)
D)
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benim yaşımın beş fazlasının üçte biri.
B) Cebimdeki paranın üçte birinin beş TL eksiği.
C) Okuldaki öğrencilerin beş eksiğinin üçte biri.
D) Fırındaki ekmeklerin üçte birinin beş fazlasını düğüne
gönderdim.
5. 8.(2a+1) cebirsel ifadesinin çarpımı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) 16a-8
3.
C) 16a+1
D) 16a+8
5a-2b+3 cebirsel ifadesinin değeri a=2, b=3
için kaçtır?
6.
A) 19
B) 16a-1
B) 7
C) 14
12t-13t+5t-7 ifadesinin en sade hali
aşağıdakilerden hangisidir?
D) 11
A) 4t-7
B) 30t-7
C) 4t+7
D) 30t+7
7. 2a-b+3 cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) a ve b değişkenlerdir.
B) Katsayılar toplamı 5’tir.
C) Sabit terim 3’tür.
D) a’nın kat sayısı 2’dir.
11. Matematik öğretmeni Zeynep hanım tahtaya yazdığı
seçeneklerden hangisinin yanlış olduğunun bulunmasını
istemektedir. Doğru cevap veren öğrenciler hangi
seçeneği işaretlemiştir?
I- 3x+1 cebirsel ifadesinin 1. terim 3x’tir.
II- 5x-2 cebirsel ifadesinin 2. terimi -4’tür.
III- 2x+3 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı 5’tir.
IV- 11+3x cebirsel ifadesinin sabit terimi 3’tür.
A) I
B) II
C) III
D) IV
8. Yakup pantolonunu 4 eşit taksitle almıştır. 3. taksitte
(2x-3)TL para ödediyse pantolonun topla fiyatı nedir?
12.
A) 8x-3
B) 6x-9
C) 8x-12
D) 6x-3
A) 1
9.
şekillere göre aşağıda
modellenmiş hali verilen cebirsel ifadelerin en sade hali
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 1+x
C) 2x-1
D) 1-x
a
 20
4
C) 4a  20
A)
Bir mağazanın camında etiket fiyatının
dörtte birinin 20 TL eksiğine satış yapıldığı
yazmaktadır. Buna karşılık gelen cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a  20
4
D) 4.(a  20)
B)
C) 3
D) 4
B) 2
C) 3
D) 4
14. Aşağıda verilen dikdörtgenin uzun kenarı kısa
kenarından 2cm fazladır. Dikdörtgenin çevresin i veren
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x+2
10.
B) 2
13. 2.(x-3) cebirsel ifadesi x=5 için kaça eşittir. Sorusunun
cevabını doğru bulan Yakup hangi seçeneği
işaretlemiştir?
A) 1
A) x-1
17a-12a+3 ifadesinin en sade halinde kaç
terim vardır?
B) 4x+2
C) 4x+4
D) 2x+4
15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) x+x+x-2=x
B) a+a+8=2a+8
C) v+v+v+v=4v
D) k+k+k-1=3k-1
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-32
Kazanım: Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel
kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili
problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği
çizer. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili
problemleri çözer.
4. Zeynep öğretmenin tahtaya çizmiş olduğu paralel
kenarlardan hangisinin yüksekliği doğru olarak
verilmiştir?
1. Paralel kenar ile ilgili olarak Yakup öğretmenin aşağıda
verdiklerinden hangisi yanlıştır?
A) Karşılıklı açıları eşittir.
B) Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
C) Karşılıklı kenarları paraleldir.
D) Köşegen uzunlukları eşittir.
2. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisinin yüksekliği
doğru çizilmiştir?
A)
B)
C)
D)
5. Aşağıda verilen üçgene ait yüksekliklerden hangisi
doğrudur?
A)
C)
B)
B)
C)
D)
D)
3. Üçgenin herhangi bir köşesinden karşısındaki kenara
çizilen dik doğruya ne denir?
A) Yükseklik
C) Köşegen
A)
6. Aşağıda verilen KLM üçgeninin alanı kaç cm2’dir?
B) Kenar orta dikme
D) Açı
A) 80
B) 40
C) 18
D) 36
7. Aşağıda verilen PRST paralel kenarının alanı kaç
cm2’dir?
11. Aşağıda verilen paralel kenarın alanı kaç cm2’dir?
A) 84
A) 78
B) 39
C) 52
B) 44
C) 88
D) 66
9. Aşağıda verilen paralel kenarın alanı 126cm2 ise
yüksekliği kaç cm’dir?
B) 9
C) 8
D) 76
12. Aşağıda verilen dikdörtgenin köşegeni boyunca ikiye
bölünmesiyle oluşan bölgelerin alanlarından birisi kaç
cm2’dir?
A) 60
A) 7
C) 38
D) 42
8. Aşağıda verilen dikdörtgenin alanı kaç cm2’dir?
A) 38
B) 42
D) 10
B) 34
C) 30
D) 17
13. Aşağıda verilen paralel kenarda ǀFHǀ=4cm ǀEFǀ=4cm

ise A( DEF ) kaç cm2’dir?
A) 64
B) 32
C) 48
D) 24

14. Aşağıda verilen paralel kenarda A( EBC ) kaç
10. Aşağıda verilen üçgenin alanı 15cm2 ise yüksekliği kaç
cm’dir?
cm2’dir?
A) 48
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
B) 24
C) 108
D) 54
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-33
Kazanım: Paralel kenara ve üçgene ait olan bağıntısını
oluşturur ve problem çözer.
4. Aşağıda verilen paralel kenarda ǀPMǀ=6cm ǀLMǀ=12cm
ve ǀKLǀ=8cm ise ǀMRǀ=?

1. Aşağıda verilen ABC ’nin alanı kaç cm2’dir?
A) 7
A) 40
B) 20
C) 13
B) 10
C) 16
D) 9
D) 26
5. Aşağıda verilen üçgende ǀDBǀ uzunluğu kaç cm’dir?
2. Aşağıda verilen paralel kenara göre ǀABǀ uzunluğu kaç
cm’dir?
A) 24
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
B) 12
C) 6
D) 8
6. İzci Yakup’un kampta kurduğu çadırın giriş kısmı üçgen
şeklindedir. Giriş kısmını açan fermuar tepe noktasından
yere kadar uzanmaktadır. Fermuarın uzunluğu 80cm giriş
kısmının taban uzunluğu 120cm ise giriş kısmını oluşturan
üçgenin alanı kaç cm2’dir?

3. Aşağıda verilen ABC ’de ǀECǀ=8cm ǀABǀ=12cm ve
ǀBCǀ=16cm ise ǀADǀ=?
A) 9600
B) 7200
C) 4800
D) 2400
7. Paralel kenar şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı 240m
ve bu kenara karşı kenarından dik olarak çekilen su
kanalının uzunluğu 100m’dir. O halde bahçenin alanı kaç
m2’dir?
A) 6
B) 12
C) 3
D) 8
A) 12000
C) 48000
B) 36000
D) 24000
8. Aşağıda izometrik kağıda çizilen uçak modelinin alanı
kaç cm2’dir? (İki nokta arası 1cm)
A) 30
B) 32
C) 34
12. Yeni bir tekne tasarımı yapan Yakup izometrik kağıt
üzerine şekildeki kodeli çizmiştir. Modelin kağıt üzerinde
kapladığı alan kaç cm2’dir. (İki nokta arası 1cm)
D) 36
A) 22
B) 20
C) 18
D) 16
9. Aşağıda izometrik kağıda çizilen gemi modelinin alanı
kaç cm2’dir? (İki nokta arası 1cm)
13. Fatma öğretmen tahtaya aşağıdaki üçgeni çizmiştir.
ǀKLǀ=15cm ǀPMǀ=12cm ve ǀLNǀ=18cm ise ǀKMǀ kaç cm’dir?
A) 30
B) 36
C) 40
D) 48
10. Dik üçgen şeklinde bir zeytin bahçesinin dik kenarları
80 ve 60m ise alanı kaç m2’dir?
A) 1400
B) 4800
C) 2400
A) 20
B) 10
C) 9
D) 5
D)3600
11. Aşağıda verilen dikdörtgen [EF] boyunca ortadan ikiye

14. Dik kenarları 16 ve 20 cm olan üçgenin alanı ve
yüksekliği 5 cm olan paralel kenarın alanları eşit ise paralel
kenarda yüksekliğe ait taban kenar uzunluğu kaç cm’ dir?
bölünmüştür. O halde A(GBC ) =?
A) 10
A) 20
B) 40
C) 42
D) 21
B) 64
C) 32
D) 20
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-34
Kazanım: Paralel kenar ve üçgene ait alan bağıntısını
oluşturur. Alan ile ilgili problemleri çözer.
1. Paralel kenar şeklinde tasarlanan bir okul bahçesinin
uzun kenarı 90m kısa kenarı 70m’dir. Uzun kenarı
birbirine bağlayan en kısa mesafe 70m ise kısa kenarları
birbirine bağlayan en kısa mesafe kaç metredir?
A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
2. Aşağıda verilen paralel kenarda A(ABD ) =?
B) 240
C) 180
D) 360
3. Matematik öğretmeni Yakup bey aşağıda verilen
üçgenden dört tanesini kullanarak oluşturulacak paralel
kenarın alanını öğrencilerinden hesaplamalarını
istemiştir. Doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) 120
B) 70
C) 280
C) 120
D) 96
D) 140
4. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt görüldüğü
gibi [DE] boyunca kesilip AB kenarına eklenmesiyle
oluşan şeklin alan kaç cm2 olur?
B) 80
C) 60
D) 40
6. Aşağıda verilen üçgende ǀLNǀ uzunluğu kaç cm’dir?
A)3
A) 35
B) 144
5.Matematik öğretmeni Yakup beyin tahtaya çizdiği
dikdörtgende taralı bölgelerin alanları toplamı kaç
cm2’dir?

A) 120
A) 72
B) 4
C) 5
D) 6
7. Aşağıda verilen paralel kenarda ǀFGǀ uzunluğu kaç
cm’dir?
A) 10
B) 12
C) 14
11. Aşağıda verilen aile fotoğrafının kısa kenarı 9 ve bu
iki kısa kenarı birleştiren en kısa doğru parçası 12cm olan
paralel kenar çerçeveye yerleştirmek isteyen Zeynep
hanımın elindeki fotoğrafın ne kadarlık alanı çerçeve
dışında kalır?
D) 16
A) 108
B) 70
C) 72
8. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki bahçede erik
ekili alan kaç m2’dir?=
D) 68

12. Aşağıda verilen paralel kenardan AEB kesilip
çıkartılırsa kalan şeklin alanı kaç cm2 olur?
A) 18
B) 9
C) 24
D) 15
A) 10
9. Paralel kenar şeklinde bir ada tasarlayan mimar uzun
kenarını 8m ve bu iki uzun kenarı birleştiren fayansların
toplam uzunluğu 4m’dir. O halde odanın taban alanı kaç
m2’dir?
B) 8
C) 16
C) 38
B) 10
C) 8
D) 6
14. Paralel kenardan üçgen elde etme yarışmasında
yandaki paralelkenardan elde edilebilecek en büyük
üçgenin alanı kaç cm2’dir?
A) 75
B) 36
D) 70
D) 32
10. Aşağıdaki modelle tasarım yarışmasına katılan Yakup
birinci olmuştur. Tasarımın kağıt üzerinde kapladığı alan
kaç cm2’dir? (İki nokta arsı 1cm’dir?
A) 34
C) 60
13. Üçgen şeklindeki gemi yelkeninin yüksekliği 4m ve
yüksekliğe ait taban kenarın uzunluğu 3m ise yelkenin
alanı kaç m2’dir?
A) 12
A) 6
B) 50
D) 40
B) 80
C) 85
D) 90
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-35
Kazanım: Alan ölçme birimlerini tanır. Birimleri
birbirine dönüştürür. Arazi ölçme birimlerini tanır ve
standart ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 2m2=20000cm2
C) 40000cm2=4m2
2.
Fatma öğretmenin tahtaya yazdığı alan ölçü
birimleri eşleştirilirse hangi seçenek boşta
kalır?
I- 200mm2
II- 3cm2
III- 5m2
IV- 80000cm2
A) I
B) 3cm2=300mm2
D) 1mm2=100cm2
300mm2
5000000mm2
80m2
20000cm2
B) II
C) III
D) IV
5. Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
I- 1a=100m2
III- 1 dekar=10ar
V- 1km2=100ha
A) 3
6.
II- 1ha=10000m2
IV- 1daa=1000m2
VI- 1 hektar=10 dekar
B) 4
C) 5
D) 6
Haberlerde 200 hektarlık ormanlık
alanın yandığından bahsedilmiştir.
6. sınıf öğrencisi Yakup bunu m2
çevirirse hangi sonucu bulur?
A) 20000m2
C) 2000000m2
B) 200000m2
D) 20000000m2
3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 22m2=220000cm2
C) 800mm2=8cm2
B) 40000mm2=4m2
D) 18cm2=1800mm2
7. 18 dekar zeytinliğim var diyen Mehmet amcanın kaç
ar zeytinliği vardır?
A) 1,8ar
C) 1800ar
B) 180ar
D) 18000ar
4. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yada hangileri
doğrudur?
I- 25600cm2=2,56m2
III- 4450000mm2=44,5m2
II- 12m2=120000cm2
IV- 492cm2=4,92mm2
A) III-IV
C) I-II
B) II-III
D) III
8. Bir futbol sahası ortalama 800m2’dir. 4 hektarlık
ormanlık alan yandığında kaç futbol sahası
büyüklüğünde alan yanmış olur?
A) 50
B) 60
C) 70
D) 80
9. Alper öğretmenin yazdığı dönüşümlerden hangisi
yanlıştır?
A) 20000m2=2ha
C) 3a=300m2
B) 400ha=4daa
D) 30ar=3daa
A) 5000
10. Matematik öğretmeni Yusuf'un yazdığı
dönüşümlerden hangisi doğrudur?
A) 3km2=30ha
C) 500daa=50ha
13.
14.
B) 40a=400daa
D) 1a=10m2
Harita üzerinde
5000000mm2’lik bir alan
gerçekte kaç m2’dir?
B) 500
C) 50
D) 5
6ha’lık bir piknik alanının girişindeki
tabelada 600daa yazısını gören
Zeynep yazının yanlış olduğunu fark
edip yetkililere bildirmiştir. Düzetilen
tabelada aşağıdakilerden hangisi
yazmalıdır?
A) 60km2
Ülkemiz yaklaşık
780000km2’lik alana
sahiptir. Bu alanı hektar
olarak yazan Yakup hangi cevabı vermiştir?
B) 60m2
C) 60daa
D) 60ar
11.
A) 7800ha
C) 7800000ha
15.
B) 78000ha
D) 78000000ha
Tahtaya 0,432km2 yazan matematik
öğretmeni Yusuf verilen ifadelerin
m2’ye dönüştürülmesini istiyor. Doğru
cevap hangisidir?
A) 432
C) 43200
12.
Yerküpe gölünün büyüklüğü
ortalama 200ar’dır. Olimpik bir
yüzme havuzu ortalama 40m2 ise
Yerküpe gölünün yüzeyine boş
yer kalmayacak şekilde kaç olimpik havuz
yerleştirilebilir?
A) 400
B) 500
C) 4000
D) 5000
B) 4320
D) 432000
16. 6m2’lik kartondan yüzeyi 150cm2 olan kitap kapakları
kesilen matbaada bu kartondan hiç artmayacak şekilde
kaç kitap kapağı kesilebilir?
A) 400
B) 4000
C) 200
D) 2000
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-36
Kazanım: çember çizerek merkezini yarıçapını ve çapını
belirler. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. Çapı
ve yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplar.
4. Aşağıda verilen çemberlerden hangisinin yarıçapı
doğru olarak çizilmiş ve adlandırılmıştır?
1. Çember ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Çemberin birden fazla yarıçapı olabilir.
B) Çemberin en uzun doğru parçası çaptır.
C) Çemberin birden fazla merkezi olabilir.
D) Çap yarıçapın iki katına eşittir?
2. Matematik öğretmeni Naim beyin tahtaya çizdiği
çemberlerden hangisinde çap doğru olarak çizilmiştir?
A)
B)
C)
D)
5. Çember çevresinin çember çapına oranı aşağıdaki
sembollerden hangisi ile gösterilir.
A) r
A)
C) 
B) R
D) 2xr
B)
6. Aşağıda verilenlerden hangisi çembere örnektir?
C)
D)
3. Aşağıda verilen modellerden hangisinde daire özelliği
vardır?
A)
B)
A)
B)
C)
D)
7. Yarıçapı 4cm olan çemberin çevre uzunluğu
aşağıdakilerden hangisidir? (   3 )
C)
D)
A) 12
B) 24
C) 36
D) 48
8. Çapı 6cm olan çemberin çevre uzunluğu kaç cm’dir?
( 
22
)
7
A) 132
B)
66
7
C)
132
7
D) 66
14.
Çevre uzunluğu 216m olan çember
şeklindeki bir tarlanın en uç noktasında
bulunan inek tarlanın ortasında
bulunan kovadaki suyu içmesi için olması gereken en kısa
mesafe kaç m’dir? (   3 )
A) 36
9. Çevre uzunluğu 36cm olan çember şeklindeki simidin
yarı çapı kaç cm’dir? (   3 )
A) 6
B) 12
C) 9
B) 72
C) 108
D) 144
15. Aşağıda verilen çemberin çevre uzunluğu 43,96cm
ise çapı kaç cm’dir. (   3,14 )
D) 3
10.
Yakup amca otlaması için meraya
götürdüğü koyunun boynuna kazığa
bağlı 4m’lik ipin ucundaki halkayı
geçirmiştir. O halde koyun en fazla kaç
m yol alabilir? (   3,14 )
A) 25
B) 251,2
C) 2,512
D) 25,12
11. Aşağıda verilen çemberin çevre uzunluğu kaç
cm’dir?(   3 )
A) 24
B9 48
C) 72
A) 8
B) 16
C) 7
D) 14
16. Yarıçapı 49m olan bir yarış pistinde koşan atları
başladıkları noktaya tekrar kaç m sonra varırlar?
( 
22
)
7
A) 616
B) 308
17.
Pergel yardımıyla 7cm yarıçapı olan bir
çember çizen Yakup çizdiği çemberin
çevresini kaç cm olarak hesaplar?
(  3 )
A) 7
B) 14
D9 96
C) 154
C) 21
D) 77
D) 42
12. Çember ve daire ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
18. Çemberin çevre uzunluğunu ve yarıçapını bilen bir
öğrenci 6. sınıf bilgileriyle aşağıda verilenlerden
hangilerini bulabilir?
A) Her ikisinde de yarıçap vardır.
B) Her ikisinde de çap vardır.
C) Her ikisinin içi boştur.
D) Her ikisin de bir tane merkezi vardır.
13. Yarıçapı 2m olan çember şeklindeki yarış pistinde 12
tur atan oyuncak yarış arabası toplam kaç m yol almıştır?
(  3 )
A) 516
B) 288
C) 144
D) 72
I-  sayısını
III- Alanını
II- Çapını
VI- Çember parçasının uzunluğunu
A) I-II-IV
B) I-III
C) I-II
D) I-III-IV
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-37
Kazanım: Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk
kalmayacak şekilde yerleştirilen birim küp sayısının o
cismin hacmine eşit olduğunu anlar. Verilen bir hacme
sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birim küplerle
oluşturur. Problem çözer ve kurar.
1. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç
br3’tür?
A) 36
B) 18
C) 12
5. Bir kenar uzunluğu 30cm olan küp şeklindeki kutunun
içerinde hacmi 60cm3 olan dikdörtgenler prizması
şeklindeki kutulardan kaç tane yerleştirilebilir?
A) 900
C) 24
D) 28
3.
Dikdörtgenler prizması şeklindeki çikolata
kutusunun taban kenarları 20 ve 24cm ve
yüksekliği 10cm ise içerisine 4cm3’lük hiç boş yer
kalmayacak şekilde kaç çikolata yerleştirilebilir?
B) 1200
C) 2400
B) 30
C) 45
C) 5
D) 6
Kare prizma şeklindeki bir Lego kutusunun
taban kenarı 24cm yüksekliği 20cm’dir.
Kutu içerisi bir kenarı 4cm olan küplerden
kaç tanesi ile tamamen doldurulur?
B) 120
C) 150
D) 180
8. Aşağıda verilen yapının hacmi kaç br3’ tür?
D) 3600
4. Kenarları 2,5 ve 6m olan dikdörtgenler prizması
şeklindeki havuz kaç m3 su alır?
A) 15
B) 4
7.
A) 900
A) 4800
D) 300
D) 11
2. Kenar uzunlukları 2,3, ve 4 cm olan dikdörtgenler
prizmasının içine hacmi 1cm3 olan küplerden boş yer
kalmayacak şekilde kaç tane yerleştirilebilir?
B) 20
C) 450
6. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi
600cm3’tür. Prizmanın taban alanı 200cm2 ise yüksekliği
kaç cm’dir?
A) 3
A) 18
B) 600
D) 60
A) 16
B) 14
C) 12
D) 10
9. Bir kenar uzunluğu 20cm olan küp şeklindeki kabın
içerisindeki su, iki kenar uzunluğu 40 cm ve 10 cm olan
dikdörtgenler prizmasının içerisini tamamen
dolduruyorsa prizmanın yüksekliği kaç cm’dir?
A) 40
B) 30
C) 20
12. Aşağıda verilen geometrik cismin hacmi kaç br3’tür?
D) 10
10. Aşağıda verilen geometrik cismin hacmi kaç cm3’tür?
A) 6
A) 24
B) 36
C) 48
D) 60
11. Aşağıda verilen küpün hacmine eşit olan
dikdörtgenler prizması aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) 8
C) 10
D) 12
13. Aşağıda verilen prizmalardan hangisinin hacmi
diğerlerinden farklıdır?
A)
B)
C)
D)
14. Aşağıda verilen kenar uzunluklarından hangisi verilen
hacme eşittir?
A)
B)
C)
D)
A) 4,10,4
B) 8,8,10
C) 64,10,2
D) 4,16,5
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-38
Kazanım: Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve
santimetreküp, desimetreküp, metreküp birimleri
arasında dönüşüm yapar.
1. Aşağıda verilen dönüşümlerden hangisi doğru olarak
verilmiştir?
A) 13mm3=13000cm3
C) 15m3=15000dm3
B) 12dm3=12000m3
D) 1m3=100000cm3
5.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- 4,576dm3=4576000mm3
II- 2,54cm3=254mm3
III- 1,87m3=1870000cm3
IV- 347,08dm3=34780cm3
A) I-II
2. Aşağıda verilen dönüşümlerden hangisi yanlış olarak
verilmiştir?
A) 14000000cm3=14m3
C) 8600dm3=8,6m3
B) 5492mm3=5,492cm3
D) 3cm3=300mm3
Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yada
hangileri doğrudur?
I- 17cm3
II- 1,8dm3
III- 7,25m3
IV- 41mm3
V- 637cm3
A) I-II-IV
B) I-II-III
D) I-III
1800000mm3
0,017dm3
0,041cm3
7250dm3
6,37dm3
B) II
C) IV
D) V
7. Ayrıt uzunlukları 2m, 4dm ve 20cm olan dikdörtgenler
prizması şeklindeki akvaryumun içerisi tamamen
taşmayacak şekilde su ile doldurulursa kaç dm3 su alır?
A) 1600
I- 2mm3=0,002cm3
III- 4m3=400dm3
C) II-IV
6. Aşağıda verilen eşleştirmeler yapılınca hangisi
yanlıştır?
A) I
3.
B) III-IV
B) 160
C) 16
D) 16000
II- 2cm3=2000mm3
IV- 87300000cm3=87,3m3
C) II-III
D) II-III-IV
8. Aşağıda verilen akvaryumun içerisi 30cm yüksekliğe
kadar su ile dolduruluyor. Akvaryumun boş kısmına
taşmayacak şekilde akvaryum süsleri konulacaktır. O
halde konulacak süslerin hacmi kaç dm3 olmalıdır?
4. Aşağıda verilen dönüşümlerden hangisi yanlıştır?
A) 2,349m3=2349dm3
C) 1,7cm3=1700mm3
B)21,673dm3=2167,3cm3
D)1,346m3=1346000cm3
A) 30
B) 3
C) 300
D) 3000
9. Aşağıda verilen 1cm3’lük içi boş birim küplerden
oluşan şeklin içerisine jöle doldurulacaktır. İçerisine kaç
mm3 jöle doldurulabilir?
13. 4000cm3 kaç litredir?
A) 400
B) 40
C) 4
D) 0,4
14. Kasaptaki saklama dolabının ayrıt uzunlukları 120cm
ve 80cm’dir. Saklama dolabının hacmi 1920l olduğuna
göre yerden yüksekliği kaç metredir?
A) 200
A) 45
B) 450
C) 4500
B) 20
C) 2
D) 0,2
D) 45000
15.
10. Aşağıdaki sürahi 8 litre su almaktadır. Sürahinin
içindeki su kaç dm3’tür?
Dikdörtgenler prizması
şeklindeki havuzun boyutları
60m, 50m ve 4m’dir. Havuza
3
8000m su boşaltılınca dolması için geriye
3
kaç m su kullanılmalıdır?
A) 20000
A) 8000
B) 800
C) 8
D) 80
16.
B) 14000
C) 12000
D) 4000
Boyutları 20cm, 60cm ve 80cm olan
akvaryumun
3
’ü dolu ise kaç dm3’ü
4
doludur?
11. Ayrıt uzunlukları 20cm, 200mm ve 0,3m olan
kavanoz kaç litre su alır?
A) 12
B) 1,2
C) 120
A) 72
B) 48
Bir ilçenin su deposunun
boyutları 60dm, 120dm ve
200dm’dir. Depo tam dolu
iken kaç m3 su almaktadır?
12. Evimizin su deposu 3000 litre su almaktadır. Bu
depodan 9 gün boyunca günde 0,3m3 su kullanırsak kaç
litre su kalır?
B) 300
C) 200
D) 24
D) 1200
17.
A) 400
C) 36
D) 100
A) 14400
B) 1440
C) 144
D) 14,4
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-39
Kazanım: Oran kavramını açıklar.
Buzdolabımızda 40 tane meyve vardır. Bu
meyvelerden 12 tanesi portakal, 10 tanesi elma
ise; 1, 2 ve 3. soruları metne göre çözünüz?
5. Kek yapmak için 8 bardak un ve 4 bardak pudra şekeri
kullanan Zeynep hanımın tarifinde pudra şekerinin una
oranı nedir?
A) 3
B)
1
3
C)
1
2
D) 2
1. Portakal sayısının diğer meyvelere oranı kaçtır?
A)
3
7
B)
4
7
C)
1
4
D)
5
6
6.
İlçemizdeki hayvanat bahçesinde 150
tane hayvan vardır. Bunlardan 20 tanesi
kedi, 80 tanesi köpek ve geri kalanlar kuş
ise kuş sayısının kedi ve köpek sayısı
toplamına oranı nedir?
2. Elma sayısının tüm meyvelere oranı kaçtır?
A)
3
7
B)
1
4
C)
1
5
D)
2
5
3. Tüm meyvelerin elma ve portakal toplamına oranı
kaçtır?
A)
7
73
B)
3
7
C)
11
20
D)
20
11
A)
1
2
B) 2
C) 3
D)
1
3
7. 45 soruluk testin 36 tanesini doğru cevaplayan Yakup
boş soru bırakmadığına göre yanlış çözdüğü soruların
toplam soru sayısına oranı kaçtır?
A)
1
5
B)
1
4
C) 4
D) 5
8. Bir yılda girmesi gereken 15 sınavın 6 tanesine giren
öğrencinin geri kalan sınavlarının girmiş olduğu sınavlara
oranı nedir?
4. 120 metreyi 15sn’de koşan sporcunun hızını veren
oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8
B)
1
8
C)
1
m/sn
8
D) 8m/sn
A)
2
5
B)
2
3
C)
3
2
D)
5
2
9. 80 sayfalık bir boyama kitabının 48 sayfasını boyayan
Yusuf'un geri kalan sayfalarının kitabın tamamına oranı
nedir?
A)
2
5
10.
B)
5
2
C)
3
5
D)
5
3
36dk’da 72 litre su akıtan musluğu
dakikada akıttığı su miktarını veren
oran aşağıdakilerden hangisidir?
1
l / dk
2
1
D) dk / l
2
A) 2l / dk
A)
4
7
B)
7
4
C)
4
3
D)
3
4
Sınıfımızdaki erkek öğrencilerin sınıf mevcuduna oranı
B)
C) 2dk / l
13. Aşağıda verilen ABCD paralel kenarının EFGH paralel
kenarının çevresine oranı kaçtır?
3
5
’tir. Erkek öğrenci sayısı 12 ise 14, 15 ve 16. soruları
paragrafa göre çözünüz.
14. Sınıf mevcudu kaçtır?
A) 8
11.
Bir meyve bahçesindeki 240
ağacın 180 tanesi elma geri
kalanlar portakal ise portakal
ağacı sayısının elma ağacı
A) 3
B)
1
3
C)
1
4
C) 16
D) 20
15. Sınıftaki kız öğrenci sayısı kaçtır?
A) 4
sayısına oranı kaçtır?
B) 12
B) 6
C) 8
D) 10
D) 4
16. Kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı
kaçtır?
A)
2
3
B)
3
2
C)
2
5
D)
5
2


12. Aşağıda verilen ABC ’nin çevresinin DEF ’nin
çevresine oranı kaçtır?
17.
A)
1
2
B) 2
C)
1
3
Kavaklıdere – Kalkan arası 240km’dir. Bu mesafeyi Yakup
aracı ile 3 saatte alıyorsa ortalama hız aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
D) 3
A) 720km/sa
C) 80sa/km
B) 80km/s
D) 720sa/km
HÜSEYİN AVNİ ÇÖLLÜ ORTAOKULU
6. SINIF ÇALIŞMA SORULARI-40
Kazanım: Kesirlerle çarpma bölme işlemini problemlere
uygular.
1.
5.
3
’una ev yapacak
10
olan Naim amcanın evi kaç m2
olacaktır?
Yusuf elindeki 260 sayfalık kitabın
2
’ini okumuş ise kaç sayfasını
5
400m2 arsanın
A) 180
B) 140
C) 120
D) 100
okumuştur?
A) 104
B) 156
C) 120
D) 180
6. 900 litrelik su deposunun
2.
Koleksiyoncu Yakup elinde
bulunan 140 tarihi eserin
3
’sini
7
5
’sı su ile dolu ise tam olarak
6
doldurabilmek için kaç litre su gereklidir?
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
açık arttırmada satmıştır. Elinde kaç
tane tarihi eser kalmıştır?
A) 20
B) 40
C) 60
D) 80
7.
Deposunda 56 litre yakıt bulunan
araç bu yakıtın
3.
Bahçeden toplanan cevizlerin tamamı
1200 tanedir. Cevizlerin önce
daha sonra
2
’ünü
3
3
’ini kullanmış ise
8
geriye kaç litre yakıt kalmıştır?
A) 21
B) 35
C) 30
D) 36
1
’sını satmıştır. Geriye kaç
6
ceviz kalmıştır?
A) 600
B) 800
C) 200
D) 400
8. Yakup öğretmen yazmayı hedeflediği 3000 adet
sorunun
4. 280km yolun önce
1
1
’ünü daha sonra ’sini giden
4
7
şoförün gitmesi gereken kaç km yol kalmıştır?
A) 40
B) 70
C) 110
D) 170
A) 200
5
’sını yazmıştır. Geriye kaç sorusu kalmıştır?
6
B) 300
C) 400
D) 500
9.
Depodaki buğdayı
2
’u 900 kg
9
ise tamamı kaç kg’dir?
13. Bir makara ipliğin
metredir?
A) 18
A) 4050
B) 4000
C) 200
2
8
’ü 13 m ise tamamı kaç
3
15
B) 18,3
Bir su tankeri tam doluyken 35
ton
3
’i 36 tane olan sorunun tamamı kaç tanedir?
18
A) 168
11.
B) 180
C) 216
Bir su deposunun
D) 220
B) 180
1
’i doluyken 11 ton geliyor
5
o halde tanker boş iken kaç ton
gelmektedir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
1
3
’si 40 litre ise ’ü
7
4
kaç litredir?
A) 140
D) 20,3
D) 250
14.
10.
C) 19,3
15.
180m2 büyüklüğündeki bir arazinin önce
C) 200
D) 210
kalan bölgenin
2
’i daha sonra
5
1
’unu değerlendiren Yakup amcanın
9
elinde kaç m2 boş alan kalmıştır?
A) 108
12. Okulumuzdaki öğrenci sayısının
B) 144
C) 80
D) 64
2
’u 6/C sınıfındadır.
9
6/C sınıf mevcudu 32 ise okulda toplam kaç öğrenci
vardır?
A) 96
B) 96
C) 162
D) 216
16. 6. sınıf matematik soru bankasının
3
’ü 72 soru ise
14
5
’si kaç sorudur?
12
A) 140
B) 120
C) 100
D) 80
Download

2.254.5 hüseyin avni çöllü ortaokulu 6. sınıf çalışma soruları-1